Internet

Collegeprogramma
gepresenteerd

In het collegeprogramma staat waar het college van B&W zich de komende jaren sterk voor maakt.

Meer informatie

Nieuwe container voor
kunststof afval

Op 1 september start een nieuwe wijze van afvalinzame-
ling. Veel huishoudens krijgen er een extra container bij.

Meer informatie

 • Taxus inleveren voor medicijnen tegen kanker (30-07-2014)

  Circulus is gestart met de inzameling van snoeisel van de Taxus baccata. Van het éénjarig snoeisel van de taxus worden geneesmiddelen tegen kanker gemaakt. Hiervoor werkt Circulus samen met de landelijke organisatie Vergroot de Hoop.

  Lees verder
 • Algemeen condoleanceregister in gemeentehuis (21-07-2014)

  Het gemeentebestuur van Epe is diep geschokt door het drama dat de passagiers van vlucht MH17 is overkomen: “Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en wij wensen hun alle kracht en moed om dit enorme verlies te kunnen dragen.” Voor zover bekend zijn er geen directe slachtoffers gevallen onder inwoners uit  de geme…

  Lees verder
 • Inspraak beleidsplan Jeugd én beleidsplan Wmo (15-07-2014)

  Per 1 januari 2015 treden er verschillende nieuwe wetten in werking. Dan zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van hulp en ondersteuning voor de jeugd op grond van de nieuwe Jeugdwet. Daarnaast wordt per 1 januari ook de nieuwe Wmo van kracht. Het rijk brengt daarmee meer taken vanuit de landelijke AWBZ onder…

  Lees verder
Meer nieuws