Subsidies

Hier vindt u een overzicht van alle subsidies in de gemeente Epe. Voor de aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Elke soort subsidie heeft eigen spelregels. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 0578. 

Subsidie Goed idee, doe er iets mee

De subsidie 'Goed idee, doe er iets mee' kunt u aanvragen voor (ver)nieuwe(nde) initiatieven die gericht zijn op preventieve zorg en ondersteuning. Alle verenigingen, stichtingen en professionele organisaties met een maatschappelijk doel die in Epe actief zijn kunnen hiervoor een aanvraag doen. 

Wat u moet weten

 • 6 weken voordat het initiatief start moet de aanvraag bij de gemeente binnen zijn. Het initiatief moet dan binnen 14 weken na de aanvraagdatum starten.
 • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per organisatie.
 • Er wordt alleen subsidie gegeven aan verenigingen, stichtingen of professionele organisaties met een maatschappelijk doel. Dus niet aan bedrijven.
 • Het initiatief moet in de gemeente Epe plaatsvinden.
 • Er moet maatschappelijk draagvlak voor het initiatief zijn.
 • Alle voorwaarden voor deze subsidie vindt u in de Subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee.
 • Er is in totaal maximaal € 100.000,- beschikbaar voor deze subsidieregeling.

De subsidie Goed idee, doe er iets mee kunt u als organisatie aanvragen voor activiteiten die bij voorbeeld de zelfredzaamheid van inwoners aanmoedigen. Of activiteiten die eenzaamheid van inwoners voorkomen. 

Subsidie Goed idee, doe er iets mee aanvragen

Subsidie Openbare activiteiten

De subsidie Openbare activiteiten is er voor alle verenigingen en stichtingen die in de gemeente Epe actief zijn. U kunt deze subsidie aanvragen als bijdrage in de kosten voor het organiseren van openbare activiteiten in de gemeente Epe.

Wat u moet weten

 • De aanvraag moet minimaal 4 weken voor de openbare activiteit bij de gemeente binnen zijn. De activiteit moet binnen 14 weken na de aanvraagdatum worden georganiseerd.
 • Per openbare activiteit keert de gemeente € 750,- uit, ongeacht de kosten.
 • De subsidie geldt alleen voor verenigingen en stichtingen, dus niet aan bedrijven of professionele organisaties met een maatschappelijke doelstelling.
 • De activiteit moet in de gemeente Epe zijn.
 • De activiteit moet openbaar zijn: voor iedereen toegankelijk. Hierbij zijn reguliere wedstrijden (competitie of beker) uitgesloten.
 • Per vereniging of stichting kan voor maximaal 2 openbare activiteiten een subsidie worden aangevraagd. 
 • Alle voorwaarden voor deze subsidie vindt u in de Subsidieregeling Openbare activiteiten.

Met de subsidie Openbare activiteiten kunt u als organisatie een eenmalige vergoeding krijgen voor de kosten die gemaakt worden voor openbare activiteiten die de sociale samenhang in de gemeente Epe versterken.

Subsidie Openbare activiteiten aanvragen

Subsidie Goed voor elkaar

De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om iets te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken. De gemeente draagt een warm hart toe aan deze ideeën. 

Wat u moet weten

 • De aanvraag moet minimaal 4 weken voor de openbare activiteit bij de gemeente binnen zijn. De activiteit moet binnen 14 weken na de aanvraagdatum worden georganiseerd.
 • De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor vernieuwende ideeën van inwoners: u kunt hiervoor gebruikmaken van de Goed voor Elkaar-regeling. Met deze subsidie wil de gemeente een blijvend bijdragen aan de leefbaarheid van de gemeente. 
 • Om gebruik te maken van de Goed voor Elkaar-regeling mag het doel van het idee niet zijn om winst te maken.
 • Een groep van tenminste 3 bewoners kan subsidie aanvragen.
 • We vergoeden minimaal € 500,- en maximaal € 10.000,- per aanvraag. Dit is afhankelijk van het ingediende plan. Per jaar is er maximaal € 50.000,- beschikbaar. 
 • Voor de voorwaarden en een toelichting van de Goed voor Elkaar regeling verwijzen wij u naar www.overheid.nl.
 • Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact ons op via 14 0578.

De subsidie Goed voor elkaar kunt u aanvragen voor een initiatief binnen uw wijk of buurt. Dit initiatief moet 1 of meer van de 5 onderwerpen helpen die speciale aandacht nodig hebben in uw wijk of buurt. Deze onderwerpen staan vermeld in de toelichting van de regeling. 

Subsidie Goed voor elkaar aanvragen