Subsidies

Hier vindt u een overzicht van alle subsidies in de gemeente Epe. Voor de aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Elke subsidie heeft eigen spelregels.

Subsidie Goed voor elkaar

De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om iets te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken. De gemeente draagt een warm hart toe aan deze ideeën. 

Wat u moet weten

  • De aanvraag moet minimaal 4 weken voor de openbare activiteit bij de gemeente binnen zijn. De activiteit moet binnen 14 weken na de aanvraagdatum worden georganiseerd.
  • De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor vernieuwende ideeën van inwoners: u kunt hiervoor gebruikmaken van de Goed voor Elkaar-regeling. Met deze subsidie wil de gemeente een blijvend bijdragen aan de leefbaarheid van de gemeente. 
  • Om gebruik te maken van de Goed voor Elkaar-regeling mag het doel van het idee niet zijn om winst te maken.
  • Een groep van tenminste 3 bewoners kan subsidie aanvragen.
  • We vergoeden minimaal € 500,- en maximaal € 10.000,- per aanvraag. Dit is afhankelijk van het ingediende plan. Per jaar is er maximaal € 50.000,- beschikbaar. 
  • Voor de voorwaarden en een toelichting van de Goed voor Elkaar regeling verwijzen wij u naar www.overheid.nl.
  • Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact ons op via 14 0578.

De subsidie Goed voor elkaar kunt u aanvragen voor een initiatief binnen uw wijk of buurt. Dit initiatief moet 1 of meer van de 5 onderwerpen helpen die speciale aandacht nodig hebben in uw wijk of buurt. Deze onderwerpen staan vermeld in de toelichting van de regeling. 

Subsidie Goed voor elkaar aanvragen als persoon Subsidie Goed voor elkaar aanvragen als organisatie