Toegankelijkheid

Algemeen

De toegankelijkheidsverklaring geeft inzicht in wat wij eraan doen om onze website toegankelijk te maken voor iedereen. In de verklaring staat hoe toegankelijk de website is, welke onderdelen van de website nog niet toegankelijk zijn en hoe en wanneer we dit gaan oplossen. Er staat ook in voor welke informatie deze verklaring geldt en welke informatie hiervan uitgezonderd is.

Toegankelijkheidsverklaring

De website www.epe.nl is op 01 november 2022 vervangen. Digitale toegankelijkheid heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Voor een toegankelijkheidsverklaring, moeten we de website laten toetsen door een externe partij. Dit onderzoek vond in maart 2023 plaats.
Rapport van het toegankelijkheidsonderzoek op de WCAG 2.1, niveau AA richtlijnen (pdf).

Waar we nog aan werken

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Epe probeert hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Dit doen wij bijvoorbeeld door een webpagina te maken in plaats van een pdf. Dat is helaas niet altijd mogelijk. Een aantal pdf's zal daarom niet helemaal toegankelijk zijn. 

Contact

Is de website van de gemeente Epe, of onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Hebt u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Mail ons dan via webmaster@epe.nl.