Vluchtelingen

Algemeen

Op deze pagina vindt u informatie over de opvang van vluchtelingen. U leest hoe de opvang van vluchtelingen geregeld is en wat dit voor de gemeente Epe betekent.

Vluchtelingenopvang

Het is onrustig in de wereld. Ver weg, maar ook dichtbij. Door aanhoudende oorlogen en verschrikkelijke situaties zijn mensen op de vlucht. Ze moeten alles achterlaten en op zoek naar een veilige plek waar ze hopelijk welkom zijn. In Nederland hebben we regels over hoe we vluchtelingen moeten helpen. Gemeenten hebben een belangrijke taak om deze mensen een plek te geven in onze samenleving. Gemeente Epe wil hier gehoor aan geven. Het is geen makkelijke taak, want de vluchtelingenstroom is groot. We willen hierop voorbereid zijn. Samen met u, met inwoners en organisaties die ons helpen, zorgen we dat Epe een gastvrij thuis is. Voor iedereen die hier nu woont en voor iedereen die hier komt te wonen.

Bouwen aan een gastvrij Epe

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Sinds het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zijn veel mensen gevlucht. Gemeente Epe vangt deze mensen op verschillende locaties op, waaronder de voormalige camping 't Hertenhof en Licht in Duuster. Omdat de oorlog lang aanhoudt, blijft de vraag naar opvangplekken groot. Lees hoe de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Epe geregeld is.

Opvang statushouders

Vluchtelingen die de asielprocedure helemaal hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gekregen, heten 'statushouders'. Deze mensen zijn er klaar voor om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze mensen toe en verdeelt ze over alle gemeenten. Gemeenten hebben de verplichting om woonruimte voor hen beschikbaar te stellen. Omdat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn in onze gemeente, realiseren we op verschillende locaties tijdelijke woningen voor deze groep:

LocatiePlanning
Westerenkweg, VaassenOp de Westerenkweg 30 is het voormalige gebouw van een peuterspeelzaal omgebouwd tot 2 woningen. Hier wonen 14 mensen.
W.G. Van der Hulststraat, EpeDe verbouw van het pand aan de W.G. Van der Hulststraat is begonnen. Voorheen had de gelijknamige school hier tijdelijk onderdak. In het pand worden twee woningen gemaakt. De planning is dat de woningen in januari 2024 worden opgeleverd.
Oude Apeldoornseweg, VaassenGemeente Epe wil 5 tijdelijke woningen plaatsen. Hierin komen in totaal ongeveer 20 bewoners wonen. Dit project is nog in de onderzoeks- en ontwerpfase. De planning is dat de woningen medio 2024 worden opgeleverd.
Zuukerschool, ZuukRond de Zuukerschool is plaatsing van 4 tijdelijke woningen mogelijk. Op 29 november vindt een informatieavond plaats voor de omwonenden, waarin het plan en het vergunningstraject worden toegelicht. De planning is dat de woningen mei 2024 worden opgeleverd.
Kerkenland, VaassenDe realisatie van 10 tijdelijke woningen loopt vertraging op door de netcongestie. Het gebied wordt ontwikkeld voor definitieve woningbouw. We kijken naar mogelijkheden om tot die tijd tijdelijke woningen op deze locatie te kunnen plaatsen.
Zuukerenk, ZuukEr zouden tijdelijke woningen geplaatst worden. Maar omdat het niet lukt om deze aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk, gaat dit plan voorlopig niet door.

Netcongestie

Sommige locaties die eerder in beeld waren, zijn afgevallen omdat het niet lukt om de tijdelijke woningen aan te sluiten op de nutsvoorzieningen. Bijvoorbeeld op de Zuukerenk en bij enkele particuliere initiatieven. Dat heeft te maken met de zogenaamde 'netcongestie': het elektriciteitsnetwerk in Nederland is door de toename in zonne- en windenergie op sommige plaatsen vol, waardoor er geen extra aansluitingen meer gemaakt kunnen worden. 

Wat is het verschil tussen de termen asielzoekers en statushouders?

Opvang asielzoekers

Op dit moment vangt de gemeente Epe geen asielzoekers op en zijn er geen plannen voor het realiseren van een asielzoekerscentrum.

Hoe u kunt helpen

Wilt u de vluchtelingen graag een warm welkom geven? Daar zijn we heel blij mee! Het zit hem vaak in kleine dingen: gezellig samen koffiedrinken of een kort gesprekje aanknopen. Ook al begrijpen vluchtelingen niet altijd de Nederlandse taal; de taal van gebaren, een warme blik of een schouderklopje is gelukkig wereldwijd hetzelfde.

Hoe noemen we de nieuwe inwoners van onze gemeente? En wie zijn ze?

Nieuwsbrief tijdelijke huisvesting

Meld u aan voor de nieuwsbrief over huisvesting statushouders, vluchtelingen en andere doelgroepen en lees de vorige nieuwsbrieven.