Vluchtelingen

Algemeen

Op deze pagina vindt u informatie over de opvang van vluchtelingen. U leest hoe de opvang van vluchtelingen geregeld is en wat dit voor de gemeente Epe betekent.

Vluchtelingenopvang

Het is onrustig in de wereld. Ver weg, maar ook dichtbij. Door blijvende oorlogen en verschrikkelijke situaties zijn mensen op de vlucht. Ze moeten alles achterlaten, op zoek naar een veilige plek waar ze hopelijk welkom zijn. In Nederland hebben we regels over hoe we vluchtelingen moeten helpen. Gemeenten hebben een belangrijke taak om deze mensen een plek te geven in onze samenleving. Gemeente Epe wil hier gehoor aan geven. Het is geen makkelijke taak, want de vluchtelingenstroom is groot. We willen hierop voorbereid zijn. Samen met u, met inwoners en organisaties die ons helpen, zorgen we dat de gemeente Epe een gastvrij thuis is. Voor iedereen die hier nu woont en voor iedereen die hier komt wonen.

Bouwen aan een gastvrij Epe

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Sinds het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zijn veel mensen gevlucht. Gemeente Epe vangt deze mensen op verschillende locaties op, waaronder de locaties Dennenheuvel en Licht in Duuster. Halverwege dit jaar hopen we het terrein aan de Ankerweg 1 ook in gebruik te kunnen nemen. Omdat de oorlog lang aanhoudt, blijft de vraag naar opvangplekken groot. Lees hoe de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Epe geregeld is.

Opvang statushouders

Vluchtelingen die de asielprocedure helemaal hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gekregen, heten 'statushouders'. Deze mensen zijn er klaar voor om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze mensen toe en verdeelt ze over alle gemeenten. Gemeenten hebben de verplichting om woonruimte voor hen beschikbaar te stellen. Omdat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn in onze gemeente, realiseren we op verschillende locaties tijdelijke woningen voor deze groep. U kunt de planning per locatie bekijken.

LocatiePlanning
Westerenkweg, VaassenOp de Westerenkweg 30 is het voormalige gebouw van een peuterspeelzaal omgebouwd tot 2 woningen.
W.G. Van der Hulststraat, EpeDe verbouw van het pand aan de W.G. Van der Hulststraat is afgerond.
Oude Apeldoornseweg, VaassenGemeente Epe wil 5 tijdelijke woningen plaatsen. Hierin komen in totaal ongeveer 20 bewoners wonen. We zijn op dit moment bezig met het regelen van de vergunningen die nodig zijn. De planning is dat de woningen medio 2024 worden opgeleverd.
Zuukerschool, ZuukRond de Zuukerschool is plaatsing van 4 tijdelijke woningen mogelijk. We zijn op dit moment bezig met het regelen van de vergunningen die nodig zijn. De planning is dat de woningen juni 2024 worden opgeleverd.
Kerkenland, VaassenDe realisatie van 10 tijdelijke woningen loopt vertraging op door de netcongestie. Het gebied wordt ontwikkeld voor definitieve woningbouw, dus het is belangrijk dat alles goed wordt gepland. We kijken naar mogelijkheden om tijdelijke woningen op deze locatie te plaatsen voordat de permanente woningbouw begint. Samen met de ontwikkelaar wordt de komende maanden gewerkt aan het afronden van het ontwerp. Daarna wordt deze gedeeld met buurtbewoners, voordat de vergunningen worden aangevraagd.
Zuukerenk, ZuukEr zouden tijdelijke woningen geplaatst worden. Maar omdat het niet lukt om deze aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk, gaat dit plan voorlopig niet door.
Dennenheuvel, EpeOp deze locatie worden maximaal 10 statushouders opgevangen. De plekken worden ingezet als tijdelijke opvangplekken, totdat er een reguliere woning voor hen beschikbaar komt. Op de locatie is in totaal plek voor maximaal 90 personen. Hiervan zijn 80 plekken beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen.

Netcongestie

Sommige locaties die eerder in beeld waren, zijn afgevallen omdat het niet lukt om de tijdelijke woningen aan te sluiten op de nutsvoorzieningen. Bijvoorbeeld op Zuukerenk en bij een paar particuliere initiatieven. Dat heeft te maken met de zogenaamde 'netcongestie': het elektriciteitsnetwerk in Nederland is door de toename in zonne- en windenergie op sommige plaatsen vol, waardoor er geen extra aansluitingen meer gemaakt kunnen worden.

Noodopvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt sinds 21 maart 2024 maximaal 276 asielzoekers op in het Fletcher Hotel Epe-Zwolle. Het gaat om noodopvang voor minimaal een half jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. De druk op de asielzoekersopvang is hoog. De plekken zijn nodig om de doorstroom van asielzoekers vanuit Ter Apel te bevorderen. Lees meer over de noodopvang in het Fletcher Hotel Epe-Zwolle.

Het verhaal van Sohrab en zijn gezin

Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe het is om alles wat u kent achter te laten en opnieuw te beginnen? In Vaassen woont sinds een jaar een gezin uit Afghanistan. Zij zijn gevlucht voor de Taliban om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Zij zochten een veilige plek en willen graag meedoen in onze samenleving. Het gezin laat ons zien hoe sterk en moedig deze mensen zijn. Ze willen graag hun eigen leven opbouwen. Dat doen ze door Nederlands te leren, werkervaring op te doen en nieuwe vrienden te maken. Dit verhaal vertelt ons dat het heel belangrijk is om elkaar te helpen en te accepteren.

Sohrab en zijn gezin bouwen een nieuw leven op in Vaassen

Hoe u kunt helpen

Wilt u de vluchtelingen graag een warm welkom geven? Daar zijn we heel blij mee! Het zit hem vaak in kleine dingen: gezellig samen koffiedrinken of een kort gesprekje aanknopen. Ook al begrijpen vluchtelingen niet altijd de Nederlandse taal; de taal van gebaren, een warme blik of een schouderklopje is gelukkig wereldwijd hetzelfde.

Wilt u de vluchtelingen graag een warm welkom geven, stuur dan een e-mail naar tijdelijkehuisvesting@epe.nl.

Hoe we de nieuwe inwoners van onze gemeente noemen en wie ze zijn

Nieuwsbrief tijdelijke huisvesting

Meld u aan voor de nieuwsbrief over huisvesting statushouders, vluchtelingen en andere doelgroepen en lees de vorige nieuwsbrieven.