Over Epe

Algemeen

Gemeente Epe heeft zo'n 33.000 inwoners. Het is een recreatiegemeente met veel natuurschoon. Uitgestrekte bossen, heide en het IJssellandschap geven de gemeente een uniek karakter. Op deze pagina vindt u meer informatie over en van de gemeente Epe.

Gemeentewijzer

Wekelijks komt de nieuwe Gemeentewijzer uit. Hierin staat nieuws en andere informatie over de gemeente Epe. Lees de Gemeentewijzer online of achterin het huis-aan-huis-blad Rondom de Sprengen. Ontvangt u Rondom de Sprengen niet thuis, neem dan contact op met de bezorgdienst van de krant Snel & Well via (0578) 66 11 88. Of mail naar snelenwellverspreidingen@gmail.com.

Militaire oefeningen

Regelmatig houdt defensie militaire oefeningen in de gemeente Epe.

Militaire oefeningen

Epe Spreekt

Epe Spreekt is hét (gratis) inwonerspanel van gemeente Epe. Denk mee en geef uw mening over onderwerpen die ook u aangaan. Kijk op www.epespreekt.nl en schrijf u in! U kunt meteen zien of er een onderzoek loopt en eerdere resultaten van onderzoeken bekijken.

Epe Spreekt

Gemeentearchief

U vindt in het gemeentearchief geschreven stukken, kaarten, foto's, krantenknipsels en informatie over de geschiedenis van uw familie of een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf.  Meer informatie vindt u op de website van het Streekarchief Epe, Hattem en Heerde.

Streekarchief

Beleid en visies

In het beleid leest u wat onze doelen voor Epe zijn. U leest wat we de komende jaren willen veranderen. Of wat we juist willen houden zoals het is. U leest in het beleid ook hoe we de doelen willen bereiken.

Beleid en visies

Begroting en jaarstukken

In dit online portaal vindt u welke plannen de gemeente Epe heeft voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten. Maar ook hoe ze gefinancierd gaan worden, welke ontwikkelingen er zijn en welke resultaten zijn behaald.

Begroting en jaarstukken