Wonen en bouwen

Tijdelijke huisvesting

Informatie en nieuwsbrieven over tijdelijke huisvesting statushouders, vluchtelingen e.a.

Naar tijdelijke huisvesting

Melding doen

Heeft u een klacht of melding over uw woon- of leefomgeving? Of heeft u overlast van jeugd? Laat het ons weten!

Naar klachten en meldingen

Stikstof-problematiek

Icon

Stikstofproblematiek | aanpak bij vergunningaanvragen | projecten

Naar stikstofproblematiek 

Starterslening

De starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (hypothecaire) lening om een eerste huis te kunnen kopen.

Naar starterslening

Ongedierte-bestrijding

Icon

Neem contact op met de gemeente als u ongedierte ziet op openbaar terrein.

Naar ongediertebestrijding

Afval

Iedereen heeft afval: kunststof verpakkingen, blik, papier, etc.

Naar afval

Welstand

De welstandscommissie beoordeelt een bouwplan (of bouwplannen) op architectonische aspecten.

Naar welstand

Groen

icon

Informatie over groenbeleid en bomen in Epe.

Naar groen

Erfgoed

Informatie over rijks- en gemeentelijke monumenten en subsidie en erfgoedcommissie.

Naar Monumenten

Riool

Rioolaansluiting aanvragen, rioolverstopping.

Naar riool

Duurzaam Epe

Mogelijkheden voor subsidies of leningen om duurzaamheidsmaatregelen te financieren.

Ga naar Duurzaam Epe

Bestemmings-plannen

In de gemeente Epe worden veel plannen gemaakt die invloed hebben op de (openbare) ruimte.

Naar bestemmingsplannen

Huisvesting

Wilt u in de gemeente Epe komen wonen? Dan hoeft u niet meer maatschappelijk of economisch gebonden te zijn.

Naar huisvesting

Waterloket

Icon

Hét loket voor al uw watervragen.

Naar Waterloket

Pagina opties