Woonunit statushouders op uw grond

Algemeen

Bent u eigenaar van een groot perceel? Hebt u ruimte om een woonunit te plaatsen voor huisvesting van statushouder? Of wilt u ons gewoon helpen bij de asielcrisis en woningmarktcrisis? Dan komen wij graag met u in contact.

Wat wij zoeken

We zijn op zoek naar eigenaren die bereid zijn om een stukje van hun perceel aan de gemeente te verhuren voor het plaatsen van een woonunit voor tijdelijke huisvesting van statushouders.

Wie we onderdak geven

Statushouders zijn mensen die de asielprocedure hebben doorlopen en een vergunning hebben gekregen om in Nederland te mogen wonen en werken. Deze mensen zijn vaak aangewezen op sociale huurwoningen. Dat aanbod is in de woningmarkt op dit moment beperkt. De wachtrijen voor woningzoekende lopen daarom nu op. In de woonunit komen maximaal 5 personen te wonen. Wij richten ons bij dit initiatief voornamelijk op de huisvesting van gezinnen.

Waar uw stuk grond aan moet voldoen

Geen enkel stuk grond (perceel) is hetzelfde. Het perceel moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De ligging van uw locatie: uw perceel moet binnen of tegen de kernen van Epe, Vaassen, Emst of Oene liggen.
 • De financiële haalbaarheid voor de gemeente: dit hangt af van de locatie en de mogelijkheid tot het aansluiten van riolering, elektra en water. Liefst met een maximale afstand tot de openbare weg van 20 meter.
 • De locatie voor de unit moet binnen het achtererfgebied van de woon- of bedrijfsbestemming of het agrarisch bouwvlak liggen. Het achtererfgebied bestaat vaak  uit het gebied achter uw woning en het gebied aan de zijkant van uw woning. Uw bouwvlak kunt u vinden in het bestemmingsplan. Kunt u dit niet vinden? Dan helpen wij u graag. Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 0578.
 • De locatie moet in de omgeving passen. 
 • Het perceel moet voldoende ruimte bieden voor een unit met een kleine tuin.

Waar u rekening mee moet houden

 • De unit staat er maximaal 10 jaar. Daarna verwijdert de gemeente deze weer. Tussentijds opzeggen kan alleen bij verkoop van uw woning of bij zwaarwegende belangen. De gemeente beoordeelt deze. 
 • Culturele verschillen. U woont direct naast een gezin met een andere culturele achtergrond. Deze mensen krijgen intensieve begeleiding van verschillende partijen en volgen een integratietraject.
 • Triada verzorgt de verhuur van de unit aan statushouders. Als alles door de gemeente is geregeld, zijn zij ook uw aanspreekpunt.
 • Het kan zijn dat u meer belasting betaalt. Deze extra lasten kunt u betalen uit de huurvergoeding.
 • Wilt u in de toekomst bijvoorbeeld een bijgebouw, kantoor of mantelzorgunit plaatsen en is dit een voorwaarde om een unit voor statushouders te plaatsen? Geef dit aan bij uw aanmelding. Dan onderzoeken wij de mogelijkheden binnen ons beleid en de wettelijke regels.

Wat regelt de gemeente

Het uitgangspunt is dat de gemeente volledig zorgt voor het plaatsen van de unit. Dit zijn de volgende taken:

 • de grondwerkzaamheden voor het plaatsen van de unit.
 • het aansluiten op uw riolering of als dat niet mogelijk is, rechtstreeks op de gemeentelijke riolering. Wij herstellen de schade aan uw perceel die hierdoor ontstaat.
 • de gemeente huurt de unit en laat deze plaatsen en aansluiten.
 • de gemeente zorgt voor een vergunning voor het speciale gebruik van de locatie om tijdelijk te mogen bewonen en bebouwen.
 • het afscheiden van de grond rond de unit, bijvoorbeeld met een (hedera)scherm. Dit doen we in overleg met u.
 • na maximaal 10 jaar verwijderen we de unit en de hulpmiddelen (voorzieningen) en richten we het perceel weer in zoals het was. Als u alle aansluiting (riool, elektra en water) in de toekomst wilt gebruiken, dan laten wij deze voor u achter. De aansluitingen worden dan op uw naam gezet.

Hoe de woonunit eruitziet

Een woonunit voor een gezin is ongeveer 9 x 7 meter groot. Dit is een woning die vooraf ergens is gemaakt. De woning bestaat uit 1 woonlaag. De gemeente is afhankelijk van de beschikbaarheid van de units op de markt. Het is daarom nog niet aan te geven hoe een woonunit er precies uit komt te zien.

Vergoeding

De gemeente betaalt u huur voor het plaatsen van de unit.  Dit is een vast bedrag van 
€ 3.000 per jaar. De grootte van het perceel maakt niet uit. De gemeente sluit hiervoor een overeenkomst met u.

Vergunning

De gemeente vraagt, met uw toestemming, op uw perceel een tijdelijke omgevingsvergunning aan om af te mogen wijken van het bestemmingsplan en evt. voor het bouwen van de unit. Hiertegen is bezwaar en beroep mogelijk van omwonenden.

Overleg met uw buren

Bent u bereid uw perceel hiervoor in te zetten? Overleg dit dan eerst even met uw buren/direct omwonenden en maak hiervan een kort verslag.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor dit initiatief via gemeente@epe.nl.

Bij uw aanmelding ontvangen wij graag de volgende gegevens:

 1. Een schets of duidelijke omschrijving van de locatie voor de unit.
 2. Een kort verslag van het gesprek met uw buren en direct omwonenden.
 3. Uw telefoonnummer en e-mailadres.

Vervolg

Wij onderzoeken eerst of uw locatie kans heeft en aan de voorwaarden voldoet. Voldoet de locatie niet, dan krijgt u van ons een bericht. Is de locatie wel kansrijk, dan maken wij met u een afspraak.

Over een eventuele afwijzing van uw perceel door de gemeente kan niet worden gecorrespondeerd en er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.