Riolering

Algemeen

Lees bij wie u terechtkunt bij een rioolverstopping en waar u een rioolaansluiting aanvraagt.

Problemen met het riool binnen de bebouwde kom

 • Bij een verstopping van de riolering is het belangrijk vast te stellen waar de oorzaak zit: op eigen grond of op gemeentegrond.
 • Het ontstoppingsputje bij de perceelgrens geeft aan wie verantwoordelijk is.
 • De kosten voor het opgraven van het ontstoppingsputje zijn altijd voor de eigenaar van het perceel.
  • Is het ontstoppingsputje vol, dan is de gemeente in de meeste gevallen verantwoordelijk.
  • Is het putje leeg, dan zijn de kosten voor de eigenaar van het perceel. 
 • U kunt de tekening waarop te zien is hoe de riolering is aangesloten in de meeste gevallen opvragen bij de gemeente.
 • Als u binnen kantoortijden problemen hebt met de riolering belt u met gemeente Epe via 14 0578.  Dit geldt alleen voor problemen met riolering binnen de bebouwde kom. 
 • Als u buiten kantoortijden problemen hebt met de riolering belt u met Vebego Groen via (0578) 67 88 97. Dit geldt alleen voor problemen met riolering binnen de bebouwde kom. 

Problemen met het riool buiten de bebouwde kom

 • In het buitengebied spreken we van drukriolering. Hier staan groene kastjes met een rood lampje.
 • Is er storing in deze drukriolering (meestal brandt dan het rode lampje) of loopt het water niet door, belt u dan met het storingsnummer voor drukriolering via (0578) 678 789. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. Het telefoonnummer staat ook op het groene kastje.

Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor een aansluiting van het openbare riool tot aan uw erfgrens. Als uw woning of organisatie niet aangesloten is op de riolering, vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente.