Groen- en reststroken kopen

Als uw woning grenst aan een groen- of reststrook van de gemeente, kunt u deze grond soms van de gemeente kopen om bijvoorbeeld als tuin te gebruiken. Deze grond heet ook wel snippergroen. Gemeente Epe is een groene gemeente. Daarom zijn we voorzichtig bij de verkoop van groen- en reststroken.

Wat u moet weten

Soms kunt u een groenstrook of reststrook voor, naast of achter uw woning kopen. Dit zijn stukjes grond met gras of struiken erop met de volgende kenmerken:

  • De grond is van gemeente Epe.
  • De grond grenst aan een particuliere koopwoning.
  • Het stuk grond is kleiner dan 25 m².

Gemeente Epe is een groene gemeente en wil dat ook graag blijven. Groen- en reststroken kunnen helpen tegen hittestress (lichamelijke en mentale klachten door oververhitting), wateroverlast en verstening. Daarom is gemeente Epe voorzichtig bij de verkoop van groen- en reststroken.

De keuzes van gemeente Epe over de verkoop van groen- en reststroken zijn te lezen in de Beleidsnotitie verkoop snippergroen.

Aanvraag doen

Wilt u een groen- of reststrook kopen, dan doorloopt u de volgende stappen:

  • Bekijk in het Omgevingsloket wat u wel en niet mag doen met de grond.
  • Daarna doet u op deze pagina een aanvraag bij de gemeente om de groen- of reststrook te kopen.

Groenstrook of reststrook kopen

U kunt een aanvraag doen voor het kopen van een groenstrook of reststrook. U geeft bij de aanvraag aan om welk stuk grond het gaat en waarvoor u het wilt gebruiken.

Groenstrook of reststrook kopen als persoon Groenstrook of reststrook kopen als organisatie