Groenonderhoud

Algemeen

Door het jaar heen maaien we het gras, verwijderen we onkruid en snoeien we bomen en struiken. Hierbij houden we rekening met de (verkeers)veiligheid, biodiversiteit, natuur en leefomgeving. Vebego doet het groenonderhoud voor de gemeente.

We maaien het gras en verwijderen onkruid

 • We maaien vaak op speelvelden. 
 • We maaien de eerste meter gras in bermen en langs voet- en fietspaden. Dit doen we voor de veiligheid.
 • We maaien het gras maar 1 keer op andere plekken, zoals groenstroken en randzones van plantsoenen.
 • We onderhouden brede bermen. Deze maaien we 2 keer per jaar, in mei of juni en in het najaar. Het maaisel voeren we af. Zo krijgen grassen en kruiden 2 keer de kans om te bloeien. Bloeiend groen trekt weer insecten aan.
 • We onderhouden smalle bermen langs bijvoorbeeld fietspaden of waar veel bomen staan in de berm. Dit maaien doen we regelmatig voor de (verkeers)veiligheid. Dit doen we het hele bloeiseizoen door.
 • We snijden de kanten van het gras op sommige plekken. Zo zorgen we ervoor dat het gras niet groeit waar we het niet willen. Zoals op de stoep, op straat of bij beplanting.
 • We verwijderen onkruid op verhardingen, zoals wegen, paden en stoepen. Dit doen we door het oppervlak 2 keer per jaar te borstelen. Kan de borstelmachine er niet bij, dan verwijderen we onkruid met kokend water. Dit is een heel milieuvriendelijke manier. We verwijderen onkruid in juni en in september.

We dunnen uit (snoeien)

 • We dunnen plantsoenen uit. Daarmee geven we bestaande en nieuwe takken de ruimte om te groeien. Zo ontstaat een mooi vol plantsoen. We bekijken per plantsoen of uitdunnen nodig is.
 • We snoeien bosplantsoenen. Dit doen we meestal in de winter. Zo krijgt het in het voorjaar weer de kans om te groeien. Niet alle bomen en struiken kunnen in de winter worden gesnoeid. Zomerbloeiende planten zoals rozen, vlinderstruiken en ganzeriken snoeien we in het voorjaar.
 • We knippen hagen en overhangend groen 1 of 2 keer per jaar. Dit doen we zodat ze het zicht niet belemmeren, waardoor onveilige (verkeers)situaties kunnen ontstaan. Dit doen we in mei en als het een tweede keer nodig is in augustus.
 • We scheren de leilindes. Met het groeien van de leilindes worden ook nieuwe twijgen gevormd. Deze zorgen ervoor dat de leivorm langzaam verdwijnt, omdat die takken alle kanten op groeien. Door de leilinde te snoeien, behoudt de boom haar vorm. Dit doen we in juli.

We bestrijden de Japanse duizendknoop

 • We brengen in kaart waar de plant staat in de openbare ruimte. Om deze vervolgens te bestrijden.
 • Ziet u de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte? Doe hiervan dan een melding via www.epe.nl/meldingdoen.
 • Staat de Japanse duizendknoop op uw erf? Behandel deze dan als restafval en gooi hem in de grijze container of breng hem gratis naar het recycleplein in Vaassen. Stuur, voordat u komt, een mail naar gemeente@epe.nl. Vermeld hierin uw naam, adres en de dag van komst. Gooi de Japanse duizendknoop nooit in uw groene container Zo voorkomt u verdere verspreiding.


   

We passen het schema aan als ...

Tijdens lange, droge periodes kan er bosbrand ontstaan. Daarom moeten we soms onze plannen voor het onderhoud van groen aanpassen. Veiligheid staat dan voorop. We moeten dan bijvoorbeeld de bermen wel maaien om te voorkomen dat er brand ontstaat en zich verspreidt.

Vebego doet het groenonderhoud

Het groenonderhoud besteden wij uit aan Vebego. Zij zijn gespecialiseerd in het onderhouden van groen. We hebben daarom met hen afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren, hoe vaak en hoe ze dit doen. We werken dus nauw met hen samen. Als inwoner merkt u hier als het goed is niets van. 
Wilt u iets melden over het groenonderhoud, dan kan dit gewoon bij de gemeente.

Melding doen

We proberen altijd een goede balans te vinden tussen veiligheid, het beste voor de natuur, biodiversiteit en een leefbare omgeving. Daarvoor doen wij ons uiterste best. Toch kan het voorkomen dat u iets opmerkt in de openbare ruimte wat naar uw idee zorgt voor een onveilige situatie. Maak hiervan dan een melding via www.epe.nl/meldingdoen. Wij bespreken de melding met Vebego, overleggen wie wat doet voor de melding en koppelen dit aan u terug als u dat wilt (geef uw contactgegevens dan door bij de melding). Zo houden we gemeente Epe met elkaar groen, leefbaar en veilig.