Briefadres

Als u geen vaste woonplek hebt of in een instelling verblijft, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. De gemeente beoordeelt of u een briefadres krijgt.

Wat u moet weten

 • U vraagt een briefadres aan bij de balie in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak.
 • Het beoordelen van uw gegevens kan een paar dagen tot weken duren.
 • Als de gemeente akkoord gaat, ontvangt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op uw briefadres. U moet dit adres zelf doorgeven aan andere instanties.
 • De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt.
 • Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

Wie kan een briefadres aanvragen

 • De persoon die een briefadres nodig heeft.
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.
 • Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) die daarvoor gemachtigd is.
 • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn.
 • Elke meerderjarige die daarvoor gemachtigd is.
 • Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs.
 • ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever.
 • identiteitsbewijs van de briefadresgever. Of een kopie hiervan.