Kadastrale informatie

Het Kadaster is een landelijke organisatie die gegevens verzamelt over bezit van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. U kunt allerlei informatie opvragen bij het Kadaster. Bijvoorbeeld een kadastrale kaart die laat zien waar de grenzen van uw grond liggen.