Starterslening

De starterslening is een lening bovenop de gewone (hypothecaire) lening om uw eerste woning te kopen. Met de starterslening kunt u het gat dichten tussen de totale koopsom voor de woning en het maximale bedrag dat u kunt lenen. U kunt een starterslening krijgen als u aan de voorwaarden voldoet en er nog gemeentelijk budget over is.

Wat u moet weten

U kunt alleen een starterslening krijgen als er nog budget is. Het budget wordt aangevuld doordat bestaande startersleningen worden afgelost. Informeer of er nog budget is voordat u een aanvraag doet. 

Kenmerken van de starterslening

 • De starterslening bestaat uit 2 delen: een deel dat annuïtair wordt afgelost en een deel dat oploopt. Het is dus een combinatielening. Hypotheken moeten namelijk wel vanaf het begin afgelost worden om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Doordat de starterslening een combinatielening is, voldoet de lening aan deze eis.
 • De starterslening is de eerste 3 jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en beschermd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Uit de combinatielening wordt de verplichte aflossing van de starterslening betaald. Hiervoor geldt geen hypotheekrenteaftrek.
 • U kunt een starterslening aanvragen voor een nieuwbouwwoning of een bestaande koopwoning.

Voorwaarden om een starterslening te krijgen

Alle voorwaarden voor de starterslening staan in de Verordening starterslening gemeente Epe 2021.

Voorwaarden voor toekenning van een starterslening zijn onder andere:

 • De aanvrager (en een eventuele partner) is nog nooit eerder eigenaar geweest van een woning.
 • De koopsom/aanneemsom van de woning mag niet hoger zijn dan € 288.000,-. Voor een nul-op-de-meter woning geldt een maximale koopsom/aanneemsom van € 298.500,-.
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek moet worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De maximale hoogte van de starterslening bedraagt 12% van de koopsom met een maximum van € 40.000,-.
 • Kosten voor verbeteringen (verduurzaming) kunnen deels in de berekening van de starterslening worden meegenomen. Hierbij moet worden voldaan aan de meest actuele Voorwaarden en Normen van NHG. De waarde na verbouwing mag niet hoger zijn dan de NHG kostengrens.

Meer informatie over de starterslening leest u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Procedure starterslening aanvragen

 1. Check of u aan de voorwaarden voldoet en informeer of er nog budget is.
 2. Vraag de starterslening aan bij de gemeente.
 3. Als de gemeente akkoord is, ontvangt u een toewijzingsbrief van de gemeente. Daarna kunt u de starterslening aanvragen bij de SVn.
 4. SVn beoordeelt uw financiële situatie en berekent de definitieve hoogte van uw starterslening. Uw ontvangt daarna een offerte.