Monumenten

Algemeen

Als u een monument gaat verbouwen of onderhoud uit gaat voeren, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Voor het onderhoud of herstel van uw monument kunt u meestal subsidie krijgen.

U woont in een monument 

In gemeente Epe zijn er gemeentelijke en rijksmonumenten. Monumenten zijn historische gebouwen (of beschermde gezichten) waar de gemeente Epe goed voor zorgt. Dit zijn bekende gebouwen in de gemeente Epe, maar bijvoorbeeld ook oude boerderijen en scholen. U kunt in de volgende lijsten zien welke monumenten er in gemeente Epe zijn. 

U wilt uw monument herstellen of verbouwen

Als u uw monument wilt herstellen of hebt, hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Een Omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket. U kunt hier ook controleren of u een vergunning nodig hebt via de Vergunningscheck.

Procedure voor een vergunningsaanvraag

De procedure voor een vergunningaanvraag is anders voor een kleine ingreep aan uw monument dan een grote ingreep. Pas als u een drastische maatregel zoals een functiewijziging wilt uitvoeren, is er sprake van een grote ingreep. Wij adviseren u om eerst een conceptaanvraag in te dienen bij het Omgevingsloket. U betaalt daar niet voor en krijgt dan advies over uw aanvraag.

Voor een kleine ingreep aan een monument, geldt een wettelijke termijn van minstens 8 weken om een vergunning aan te vragen. Daarna moet u 6 weken wachten voordat u de ingreep mag uitvoeren. Bij een grote ingreep moet er een uitgebreide procedure plaatsvinden en geldt er een wettelijke termijn van 6 maanden om een vergunning aan te vragen. Deze tijd gebruikt de gemeente bij een grote ingreep om eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag te nemen. Hier kunt u binnen 6 weken een mening over geven in een zienswijze. Deze perioden kunnen verlengd worden.

Uw aanvraag wordt gecontroleerd door de Commissie Omgevingskwaliteit.

Om een omgevingsvergunning voor het herstellen of verbouwen van uw monument aan te vragen hebt u het volgende nodig:

  • situatietekeningen (schaal 1:1000)
  • detailtekeningen (schaal naar keuze)
  • (bestaande en nieuwe) plattegronden van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100)
  • cultuurhistorische rapporten, zoals over architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie of tuinhistorie
  • omschrijving van het werk dat u wilt uitvoeren per onderdeel van de constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en hoe u deze wilt uitvoeren
  • overzichtsfoto's en detailfoto's die een duidelijk beeld geven van het onderdeel van het monument dat u wilt veranderen
  • alle (bestaande en nieuwe) gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100)

Subsidie voor onderhoud of herstel van uw monument

In de Subsidieregeling instandhouding erfgoed gemeente Epe 2015 leest u bij welke werkzaamheden u subsidie kunt krijgen. Als u denkt dat u subsidie kunt krijgen voor onderhoud of herstel van uw monument, vraagt u subsidie aan bij de gemeente. U mag pas beginnen met de werkzaamheden waarvoor u subsidie aanvraagt als de gemeente de subsidie toegezegd heeft.

Subsidie voor gemeentelijke monumenten

Gemeente Epe behandelt de aanvragen voor subsidie voor onderhoud of herstel van een monument in volgorde van binnenkomst, totdat de pot hiervoor leeg is. De subsidie die u van ons krijgt is maximaal 20% van de onderhoudskosten voor uw monument (tot maximaal € 7.000 per jaar). Dit kan verhoogd worden met een subsidie die de provincie Gelderland aan ons geeft.

U vraagt de subsidie aan ruim voordat u begint met de werkzaamheden. 

Subsidie aanvragen als persoon Subsidie aanvragen als organisatie

Als de subsidie toegezegd is en de werkzaamheden afgerond zijn, doet u een aanvraag om de subsidie vast te stellen (als persoon of als organisatie). Daarna ontvangt u de subsidie. U moet een aanvraag om de subsidie vast te stellen doen binnen 3 jaar nadat de gemeente de subsidie heeft toegezegd.

Subsidie voor rijksmonumenten

Als u uw rijksmonument wilt onderhouden of herstellen, kunt u subsidie krijgen van onafhankelijke stichting het Nationaal Restauratiefonds.