Omgevingswet

Waarom komt er een nieuwe wet?

In Nederland kennen we veel wetten en regels als het gaat om wat er wel en niet mag in onze leefomgeving. Voor wonen, wegen, natuur, milieu en water alleen al zijn er tientallen wetten en honderden regelingen met allemaal hun eigen werkwijzen en eisen. Een ingewikkeld geheel dus, waardoor het vaak lang duurt voordat een project kan starten. Daarom komt (landelijk) de Omgevingswet: één wet die alle wetten over de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. De Omgevingswet zou eerst op 1 januari 2021 in werking treden, maar de invoering van de wet is door het Rijk uitgesteld naar 1 januari 2023. 

Wilt u ondertiteling bij deze animatie? Klik dan op het witte vakje dat links van het tandwieltje staat. 

Minder regels

Wat levert de Omgevingswet op? Een aantal feiten op een rij:

 • Van 26 wetten naar 1.
 • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
 • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
 • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
 • 1 wet voor de hele leefomgeving.
 • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
 • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

Wat betekent de Omgevingswet voor inwoners, bedrijven en overheden?

Hieronder drie voorbeelden:

 • Omgevingsvisie voor overheden

  De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Nu beslissen de overheden vaak alleen over een deelproject. Ze kijken vaak niet naar de andere plannen voor het gebied.

 • Eén loket voor inwoners en bedrijven

  Willen inwoners of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen bij één loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar één van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld.

 • Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen

  Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

De Omgevingswet in de gemeente Epe

Omdat er met de komst van de Omgevingswet veel regels en werkwijzen veranderen, is de gemeente Epe al in 2019 begonnen met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld met het maken van een omgevingsvisie voor onze gemeente. Zodra er meer bekend wordt over wat er precies voor u verandert bij de invoering van de Omgevingswet - bijvoorbeeld hoe u volgend jaar een vergunning aan kunt vragen - dan vindt u dat op deze website.

Meer weten over de Omgevingswet?

Kijk eens op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Pagina opties