Asbest verwijderen

Hebt u asbest gevonden in of rond uw woning en wilt u dit (laten) verwijderen? Dan gelden er strenge regels. Bij het verwijderen van asbest doet u altijd een melding bij de gemeente.

Asbest vaststellen

Denkt u dat er asbest in of rond uw woning aanwezig is? In de Asbestwegwijzer van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) kunt u lezen in welk materiaal asbest kan zitten. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom mag alleen een gecertificeerd bedrijf (SC540) onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl kunt u zoeken of een bedrijf gecertificeerd is. Als u de woning huurt, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Melding doen van asbest

Als u asbest wilt (laten) verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente:

 • Bij sloopwerkzaamheden met asbest doet u minimaal 4 weken van tevoren een sloopmelding bij de gemeente.
 • Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo komt u er achter of u naast een sloopmelding ook een vergunning aan moet vragen.
 • U neemt 2 werkdagen voor u begint met de sloopwerkzaamheden contact op met de gemeente en meldt dit. 
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit de eerste werkdag nadat u klaar bent. 

Asbest laten verwijderen

U hebt asbest gevonden in of rond uw woning. U moet dit bijna altijd laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Voor werkzaamheden waarbij asbest wordt verwijderd hebt u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd bedrijf (SC540). Op www.ascert.nl kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf. Het rapport voegt u toe bij de sloopmelding. Het asbestverwijderingsbedrijf verwijdert uw asbest en voert het ook af. 

Zelf asbest verwijderen

In enkele gevallen mag u zelf asbest verwijderen:

 • Het is maximaal 35m2 asbest.
 • Het asbest is hechtgebonden: golfplaten, ongelijmde vloertegels en ongelijmde vloerbedekking.
 • Het asbest is niet beschadigd. 

U kunt het asbest inleveren op het Recycleplein in Vaassen of bij een erkende inzamelaar of stortplaats. Neem uw sloopmelding mee. Bij het afvoeren van asbest gelden ook strenge regels:

 • Het asbest mag niet bewerkt worden. Platen mogen niet verkleind of gebroken worden.
 • Met uw sloopmelding kunt u gratis verpakking en waarschuwingsstickers halen bij het Recycleplein in Vaassen.
 • U verpakt het asbest meteen in stevig, luchtdicht plastic. Plak de naden goed af.
 • Plak de waarschuwingsstickers met ‘asbest’ op de verpakking.