Commissie Omgevingskwaliteit

Algemeen

Gemeente Epe vindt het belangrijk dat we de kwaliteit van onze leefomgeving beschermen en verbeteren. De Commissie Omgevingskwaliteit toetst daarom uw bouwplannen aan de welstandseisen en adviseert over erfgoed. Op deze pagina vindt u de agenda en de uitslagen.

Commissie Omgevingskwaliteit

De Commissie Omgevingskwaliteit geeft het college van burgemeester en wethouders advies bij besluiten over bouwplannen en adviseert over erfgoed, monumenten, cultuurhistorie, historische landschappen en archeologie. De Welstandscommissie en de Erfgoedcommissie zijn per 1 januari 2024 opgegaan in de Commissie Omgevingskwaliteit.

Agenda Erfgoedcommissie

De Commissie Omgevingskwaliteit vergadert 1 keer per 6 weken.

Vergaderschema 2024 (onder voorbehoud):

  • 22 augustus 2024
  • 3 oktober 2024
  • 14 november 2024
  • 19 december 2024

Agenda Welstandscommissie

In de oneven weken komt de Welstandscommissie op dinsdag bij elkaar. In de even weken komt de Welstandscommissie op donderdag bij elkaar.

Week 24

DossiernummerBouwlocatiePlaatsOmschrijvingUitslag
979882Hogeveldweg 7Emstschuur met overkapping bouwen 
983112Korte Laarstraat 4Emstwoning en bijgebouw verbouwenpositief
982093Hazenweg 3Eperieten kap vernieuwenpositief
978723Wiemanstraat 29AEmstblokhut plaatsenpositief
980555Bremstraat 6Vaassendakkapel plaatsenpositief
987771Soerelseweg 22Epevoorgevel aanpassenpositief
990081Berkensingel 11Vaassendakkapel plaatsenpositief
970169Veldweg 5Emstoverkapping plaatsenpositief
992192Emsterweg 14Vaassenhet bestaande dak van de woning aanpassenpositief
990085Kamperweg 24Epedak vervangenpositief
1001762Dorpstraat 56Vaassennieuwe lichtbak en belettering aan het winkelpand bevestigenpositief
990549Hafkamperenkweg 26Vaassenwoning uitbreidenpositief
929394Oranjeweg 72Emsthotel bouwenpositief
994270Bremensallee 8Oeneuitbreiden en verduurzamen van de woningnegatief
977249Poelweg 43Vaassennieuwe woning met bijgebouwen bouwennegatief
977273Rozenkampweg 26Oenepaardenstal realiserenpositief
1004311Kanaalweg 30Epenieuwe woning bouwenpositief
982259Woestijnweg 225Vaassenwoning renoverenpositief
1003312Hanendorperweg 113Emstrijksmonumentale boerderij intern verbouwenvolgt
951667Klaterstraat 2Oenebijgebouw realiserennegatief
999630Stationsstraat 66Vaassendakkapel plaatsennegatief
982332Schietbaanweg 6Epewoning verbouwenpositief
992183Padland 2Epebedrijfspand uitbreidenpositief
1006323Ericaweg 27Epewoning verbouwenaanhouden

Week 22

DossiernummerBouwlocatiePlaatsOmschrijvingUitslag
938636Laarstraat 52Emstrecreatiewoning bouwenaanhouden
988462Groeneweg 7Oene voorgevel van de woning behandelenpositief
992185Rozenhoflaan 13Epewoning uitbreidenpositief
992183Padland 2Epebedrijfspand uitbreidennegatief
976204Laarstraat 69Emstwoning verbouwenpositief
991411Molenweg 47Epegemeentelijk monument verbouwen en verduurzamen 
973841Houtweg 41Oenenieuwbouwwoningpositief
973844Houtweg 41Oenebedrijfspand verbouwen en wijzigen 
980135EschertswegEmstbrug in de Eschertsweg vervangenpositief
974879Achterdorperweg 15TEmstpermanente dakrandbeveiliging plaatsenpositief
992760Apeldoornseweg 133Vaassendakkapel plaatsennegatief
962120Ter hoogte van Laan van Fasna 67Vaassenvrijstaande reclamevitrine plaatsenpositief
962085HoofdstraatEpevrijstaande reclamevitrine plaatsenpositief
927502Laarseweg 23AVaassennieuwbouwwoningpositief
973402Beekstraat 29Epewoning op de begane grond realiserenaanhouden
949300Verloren Beekweg 3Emstbijgebouw plaatsenpositief
936585Zichtstede 43Vaassen83 nieuwbouwwoningenpositief

Week 20

DossiernummerBouwlocatiePlaatsOmschrijvingUitslag
982161Glazenmaker 108Epeschuur vervangenpositief
936953Niersenseweg 5Vaassengastenverblijf, nieuwbouwpositief
973747Deventerweg 89Vaassenurnenkluizen op katholieke begraafplaats uitbreiden 
984404Pastoorsweg 73Vaassenwoning uitbreidenpositief
980555Bremstraat 6Vaassendakkapel plaatsennegatief
938636Laarstraat 52Emstrecreatiebungalow vervangennegatief
936585Zichtstede 43Vaassen83 woningen, nieuwbouwaanhouden
982468Kanaalweg 30Epewoning bouwenpositief
945838Bremweg 14Epeoverkapping legaliserenpositief

Week 19

DossiernummerBouwlocatiePlaatsOmschrijvingUitslag
936987Emmastraat 5Epeappartementencomplex met 7 woningenpositief
980077Bosweg 3Epegaragedeur vervangen en voorportaal moderniserenpositief
972951Sternpassage 18Epepui aanpassenpositief
936571Glazenmaker 82Epekinderdagverblijf bouwenpositief
959990Heerderweg 25Epewoning verbouwenpositief
955595Weteringdijk 43Emstpaardenbak met weilandhekpositief
936300Deventerstraat 10Vaassengezondheidscentrumpositief
973776Oude Apeldoornseweg 77Vaassenkantoorpand uitbreidenpositief
921430Dijkhuizerweg links van 29cEpenieuwbouwwoningpositief
957047Ericaweg 27Epebestaand huis verbouwen en verduurzamenpositief
978892Norelholtweg 10Epebalkon met trap plaatsenpositief
980153Wiemanstraat 18Emstuitbreiden woningpositief
980905Langeweg 9Emstuitbreiden woningpositief
955256Nijbroekerweg 20Emst2 bijgebouwen herbouwenpositief
976576Emsterweg 1aVaassenuitbreiden woningpositief
980531Kerkweg 27Vaassenwoning verbouwenpositief
978699Eeuwhorstweg 7Emstbakhuis vervangenpositief
984040Nabij Ankerweg 2Vaassenwolfwerend raster plaatsenpositief
982956Jagtlustweg 6Epekapschuur bouwenpositief
 Veenweg 8Epehobbykas 
963448De Heuve 7Epetussenlid tussen het dak van de hoofdwoning en het dak van de aanbouw van de woningpositief
963847Willem Dreeslaan 243Epeuitbouw plaatsenpositief
975262Eperweg 18aEmstopslagloods herplaatsenpositief
945782Rauwenhoffweg 2Epevilla verbouwenpositief
922850Heerderweg 73Epe aanhouden
938636Laarstraat 52Emstnieuwbouwrecreatiewoningnegatief
958569Oranjeweg 112Emstkleine loods realiserenpositief

Vergadering bezoeken

 U kunt een vergadering bezoeken. Meldt u hiervoor aan door een e-mail te sturen naar gemeente@epe.nl of door te bellen naar telefoonnummer 14 0578.