Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie beschrijft de gemeente Epe hoe we omgaan met de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. De Omgevingsvisie zorgt ervoor dat er bij beslissingen rekening wordt gehouden met alle manieren waarop een gebied gebruikt wordt en wat voor plannen er zijn in het gebied. 

In onderstaande video leggen we meer uit over de Omgevingsvisie van Epe.

Omgevingsvisie Gemeente Epe

Pamflet Omgevingsvisie gemeente Epe

In een Pamflet vatten we de Omgevingsvisie van de gemeente Epe samen.

De waardevolle leefomgeving is ons DNA.

We laten ons inspireren door de rijkdom van de natuur, de kenmerken van het landschap en de eigenheid van het gebied. Nieuwe ontwikkelingen passen bij de identiteit van het gebied en dragen bij aan ruimtelijke kwaliteit en de doelstellingen van de omgevingsvisie. We leveren maatwerk.

We nemen verantwoordelijkheid in de energietransitie en de klimaatopgave.

Dit doen we door in te zetten op zon en wind en aardgasvrije wijken. Ook benutten we kansen en nieuwe technieken. We maken werk van de klimaatopgave door in te zetten op groen, natuurbescherming en -ontwikkeling en gebiedseigen maatregelen. We stimuleren eigen verantwoordelijkheid en trekken samen op.

In de gemeente Epe kun je een leven lang gezond, prettig en veilig wonen.

Dit doen we door bij de inrichting van onze omgeving constant te werken aan een schone, gezonde en veilige woon- en leefomgeving. Er is voldoende water en groen in de omgeving en goede, veilige wandel- en fietspaden verbinden de dorpen met de natuur.

Onze omgeving stimuleert ontmoeting en versterkt de band tussen onze inwoners.

We werken aan een uitnodigende openbare ruimte met verblijfskwaliteit en voldoende voorzieningen voor jong en oud.

We werken aan een stevige woningbouwopgave.

Dit doen we door in en rond de kernen woningen te realiseren voor alle leeftijden en doelgroepen.

Voor ondernemers biedt de gemeente Epe een prettig ondernemersklimaat.

Dit doen we door ruimte te bieden voor ontwikkeling en het benutten van kansen. We hebben daarbij oog voor een duurzame toekomst.

De centra van Vaassen en Epe zijn uitnodigend.

Dit doen we door gastvrij en compleet te zijn. We koppelen de centra aan recreatie en toerisme (100% Wild, kasteel de Cannenburch) met goede verbindingen van en naar de wijken en het buitengebied.

Recreatie vanuit onze natuurlijk omgeving.

Dit doen we door uit te gaan van onze kracht: De waardevolle leefomgeving. Ontwikkeling vindt plaats vanuit waardetoevoeging en kwaliteit.

Mobiliteit is in beweging.

Dit doen we door in te zetten op duurzame mobiliteit en het STOP-principe (stappen, trappen, OV, privé). We stimuleren wandelen en fietsen.

Landbouw heeft in Epe een nieuwe toekomst.

Dit doen we vanuit overtuiging dat de landbouw in transitie is. In de Veluweflank veranderen we vanuit het belang van natuur naar een bredere schakering met andere functies zoals de ontwikkeling van bos, recreatie en kleinschalige woningbouw. In de IJsselvallei is meer agrarische ontwikkelruimte met daarbij oog voor de versterking van de biodiversiteit. We inspireren en bieden kansen.

We zetten samen onze schouders eronder.

In de gemeente Epe werken we op basis van vertrouwen met elkaar samen en respecteren we elkaars mening. We zijn transparant en constructief.

De Omgevingsvisie voor Epe staat voor Natuurlijk Goed Leven:

  • Natuurlijk is onze leefomgeving en onze trots
  • Goed staat voor de kwaliteit die we nastreven
  • Leven staat voor kansen en mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren