Omgevingswet

Algemeen

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. In de Omgevingswet staan wetten en regels over onze leefomgeving. Deze nieuwe wet vervangt oude wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan of idee kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket.

Wat de Omgevingswet voor u betekent

Als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving, dan hebt u te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als u wilt (ver)bouwen of een boom in uw tuin wilt kappen. In het nieuwe Omgevingsloket kunt u uitzoeken of u een vergunning nodig hebt en of u een melding moet doen.

  • De bestaande bestemmingsplannen zijn nu onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan.
  • In het Omgevingsloket staan alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente nu bij elkaar. U kunt hier een vergunningcheck of melding doen en een omgevingsvergunning aanvragen.
  • De controle van de bouwkwaliteit van bouwplannen is veranderd. Sinds 1 januari 2024 bent u hier zelf verantwoordelijk voor als uw bouwplan in gevolgklasse 1 valt. Dit is onderdeel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Lees meer over de Omgevingswet op de website van de Rijksoverheid.

Uitleg over de Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. Vroeger hadden we veel wetten over hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. De Omgevingswet brengt deze wetten bij elkaar en maakt de regels gemakkelijker. De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

Uitleg over de Omgevingswet