Huisnummer aanvragen of wijzigen

De gemeente is wettelijk verplicht om woningen, winkels en kantoorpanden een nummer te geven. Bij (ver)bouwen met een omgevingsvergunning wordt automatisch gekeken of er een huisnummer moet worden toegekend. Bij (ver)bouwen zonder vergunning kunt u zelf een huisnummer aanvragen.

Bouwen zonder omgevingsvergunning

Als u vergunningsvrij gaat (ver)bouwen, wordt er niet automatisch naar een huisnummer gekeken. De gemeente is wettelijk verplicht om woningen, winkels en kantoorpanden een nummer te geven. U vraagt zelf vooraf een eigen huisnummer aan bij de volgende situaties:

  • het plaatsen van een mantelzorgwoning (vergunningsvrij)
  • het plaatsen van een tijdelijke woonunit tijdens de (ver)bouw van een woning
  • dubbele bewoning in een woning (bijvoorbeeld door 2 gezinnen of generaties)

Woont u op dit moment al in een van deze 3 situaties? En hebt u nog geen huisnummer aangevraagd? Dan kunt u dat nog steeds doen. Zo voorkomt u problemen met de huisnummering in uw buurt. 

U kunt een aanvraag doen voor een nieuw of ander huisnummer als u gaat (ver)bouwen zonder een omgevingsvergunning. 

Huisnummer aanvragen of wijzigen als persoon Huisnummer aanvragen of wijzigen als organisatie

Bouwen met omgevingsvergunning

Als u wilt (ver)bouwen, hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt automatisch al gekeken of er een huisnummer moet worden toegekend. U hoeft geen aparte aanvraag voor een huisnummer te doen bij:

  • nieuwbouw woning
  • nieuwbouw of verbouw recreatiewoning
  • splitsen van een gebouw
  • samenvoegen van een gebouw