Uitwegvergunning (inrit of uitrit)

Voor het maken of veranderen van een uitweg hebt u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Waar u een uitwegvergunning voor nodig hebt

Een uitwegvergunning is nodig voor:

  • het maken van een uitweg naar de weg
  • het gebruik maken van de weg als uitweg (het trottoir verlagen bijvoorbeeld)
  • het veranderen van een bestaande uitweg naar de weg
  • het veranderen van het gebruik van een bestaande uitweg.

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen nodig hebt. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een brug bijvoorbeeld. Of voor het uitvoeren van andere werkzaamheden. Voor het aanleggen van een brug en/of een dam over/in een watergang hebt u ook een watervergunning nodig van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Wat u moet aanleveren bij de aanvraag

  • een situatietekening van de bestaande en nieuwe situatie met informatie over de maten en het gebruik van kleur en materiaal
  • kleurenfoto’s van de bestaande situatie
  • u vult het aanvraagformulier in op Omgevingsloket en kiest voor de activiteit 'Uitweg maken, hebben of veranderen of het gebruik daarvan veranderen'.

Hoelang het duurt

We handelen uw aanvraag binnen 8 weken af. Eventueel kan dit worden verlengd met 6 weken.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor een uitweg kost € 299,00. De kosten voor de aanleg van de uitweg komen ook voor uw rekening. De kosten hiervoor verschillen per geval.