Vergunningen

Lozen van afvalwater

Als u op het gemeentelijk riool wilt aansluiten heeft u een vergunning nodig van de gemeente.

Naar lozen afvalwater

Koude-warmte opslag

Koude- en warmteopslag (KWO) is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen.

Naar koude- warmte opslag

Bouwen op en langs het water

Bent u betrokken bij de ontwikkeling van bouwplannen of bestemmingsplannen, dan kunnen watergangen, -keringen en -bergingsgebieden beperkingen opleggen.

Naar bouwen op en langs het water

Grondwater

Wilt u grondwater lozen in het riool, dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

Naar grondwater teveel of onttrekken

Pagina opties