Evenementenvergunning

Om een evenement te organiseren in de gemeente Epe heeft u mogelijk een vergunning nodig of moet u een melding doen. Een evenementenvergunning moet minstens 8 weken voor het evenement aangevraagd worden. Een klein evenement meldt u minstens 3 weken van tevoren.

Wat u moet weten

Een evenement waarvoor u een vergunning nodig hebt, is bijvoorbeeld een braderie, kermis, optocht of festival. Een klein evenement dat u moet melden is bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue. Wanneer u tijdens een evenement tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank wil schenken, moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.

Evenementenvergunning

Als u nog niet eerder een evenementenvergunning heeft aangevraagd, kunt u contact opnemen met de  Accountmanager bedrijven voor vragen of om de stappen door te nemen. 

Als u vaker een evenementenvergunning hebt aangevraagd, kunt u online een aanvraag doen. In de aanvraag moet u alle gevraagde gegevens invullen die van toepassing zijn op uw evenement. U moet een duidelijke omschrijving geven van de manier waarop u zaken hebt georganiseerd. U kunt een meerjarige evenementenvergunning aanvragen voor een evenement dat minimaal 3 keer heeft plaatsgevonden op dezelfde locatie in de afgelopen 6 jaar. Als u er niet zeker van bent dat uw plannen goed genoeg zijn, kunt u een vooroverleg inplannen. Neem hiervoor contact op met de vergunningsverleners APV en Bijzonder Wetten via 14 0578.

Klein evenement

Een klein evenement waarvoor u alleen een melding doet, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het evenement duurt maximaal 1 dag.
  • Er zijn niet meer dan 250 mensen aanwezig.
  • De activiteiten (inclusief opbouw en afbouw) vinden plaats tussen 07.00 en 23.30 uur.
  • Er is alleen muziek tussen 07.00 en 23.00 uur. Er mag geen geluidsoverlast ontstaan.
  • De activiteiten vinden niet plaats op de rijbaan, het (brom)fietspad of een parkeerplaats en vormen geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Er worden alleen objecten geplaatst die een oppervlakte hebben van minder dan 50 m2 per object.

Tussentijdse melding evenement

Hebt u een meerjarige evenementenvergunning, dan moet u jaarlijks melding doen van het evenement.

Alcohol schenken

Wanneer u tijdens een evenement tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank wil schenken, moet u op grond van artikel 35 van de Alcoholwet een ontheffing aanvragen. Deze ontheffing kan voor maximaal 12 dagen achter elkaar verleend worden. Tijdens de periode waarvoor de ontheffing is verleend, moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die in de ontheffing wordt genoemd. Per tappunt moet er één leidinggevende aanwezig zijn.

Kosten

Een evenementenvergunning kost € 79,- en een meerjarige evenementenvergunning kost € 141,-. Een melding van een klein evenement kost niets. Een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken kost € 67,70.

Subsidies

De gemeente Epe draagt een warm hart toe aan inwoners die zelf het initiatief nemen om iets te organiseren en verenigingen en stichtingen die in de gemeente actief zijn. Bekijk het overzicht van alle subsidies in de gemeente.