Evenementenvergunning

Een evenement is bijvoorbeeld een tentfeest, straatfeest of sportwedstrijd met publiek. Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Epe, dan doet u hier melding van of vraagt u een vergunning aan. Op deze pagina leest u welke regels voor u gelden.

Wat een evenement is

Een evenement is een activiteit die open is voor publiek. Zoals een tentfeest, braderie, straatfeest of sportwedstrijd met publiek. Als uw activiteit een evenement is, moet u dit doorgeven aan de gemeente. U doet hiervan melding of vraagt een vergunning aan. Een besloten feest op uitnodiging of een feestje in uw eigen tuin is geen evenement. U hoeft dit dan ook niet door te geven aan de gemeente. Twijfelt u of uw activiteit een evenement is, neem dan contact op met de vergunningverleners via telefoonnummer 14 0578. Of stuur een e-mail naar evenementen@epe.nl. Zij denken graag met u mee.

Evenement melden of vergunning aanvragen

Lees de volgende 3 punten om erachter te komen of u een vergunning nodig hebt voor uw evenement of alleen melding hoeft te doen.

 • Er komen meer dan 250 bezoekers op het evenement.
 • Het evenement gaat door na 23.00 uur.
 • Er worden objecten (bijvoorbeeld tenten en podia) met een oppervlakte groter dan 50m2 geplaatst.

Zijn 1 of meer punten van toepassing op uw evenement, dan vraagt u een evenementenvergunning aan. Is dat niet het geval, dan doet u een melding.

Evenement melden

U doet minstens 3 weken van tevoren melding van uw evenement. Wij beoordelen deze dan.

Evenement melden als persoon Evenement melden als organisatie

Evenementenvergunning aanvragen

 • U start minstens 8 weken voor het evenement met het aanvragen van de evenementenvergunning.
 • Op de evenementenkalender ziet u of uw gewenste datum en locatie nog beschikbaar zijn.
 • Wilt u een vooroverleg, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0578. Of stuur een e-mail naar evenementen@epe.nl.

Toevoegen

 • ingevuld veiligheidsplan (download een voorbeeld van een veiligheidsplan)
 • plattegrond van de indeling van het terrein met vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen
 • als u een tent plaatst: een tentboek en een plattegrond van de tent met nooduitgangen en brandveiligheidsvoorzieningen
 • als u speel-/kermistoestellen plaatst: de RAS (Register attractietoestellen en speeltoestellen)-nummers
 • verkeersplan

Meerjarige evenementenvergunning

Hebt u een meerjarige evenementenvergunning, dan doet u ieder jaar voor de start van het evenement een tussentijdse melding.

Tussentijdse melding van evenement doen als persoon Tussentijdse melding van evenement doen als organisatie

Alcohol schenken

Als u zwak-alcoholhoudende dranken (minder dan 15% alcohol) wilt schenken, moet u op grond van artikel 35 van de Alcoholwet een ontheffing aanvragen.

Ontheffing Alcoholwet (art. 35) aanvragen als persoon Ontheffing Alcoholwet (art. 35) aanvragen als organisatie

Kosten

Een evenement melden kost niets. Een evenementenvergunning kost € 79,-. Een tussentijdse melding van uw evenement bij een meerjarige evenementenvergunning kost € 141,-. Een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken kost € 67,70.

Materialen lenen van de gemeente

U kunt verschillende materialen van ons lenen, zoals dranghekken. Bel hiervoor naar de gemeentewerf via telefoonnummer 14 0578 en vraag naar de werfbeheerder.