Zorg en ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen met een aandoening of beperking zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en meedoen aan de maatschappij. Dit doen we door samen met u te kijken naar wat u zelf kunt en hoe kinderen, buren, familie of vrijwilligers u kunnen helpen. Als het nodig is, krijgt u hulp op maat.