Persoonsgebonden budget (pgb)

U kunt kiezen hoe u zorg wilt ontvangen: via een persoonsgebonden budget (pgb) of via zorg in natura. Bij een pgb koopt u zelf zorg in. Bij zorg in natura kunt u kiezen tussen partijen die de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar hebben gecontracteerd.

Wat u moet weten

 • Als uit het keukentafgesprek blijkt dat u hulp of ondersteuning nodig hebt en in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wmo, dan hebt u 2 keuzes:
  • de gemeente regelt deze hulp voor u (zorg in natura) of 
  • u hebt een goede reden om hier van af te wijken en deze hulp zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf hulp, ondersteuning of een hulpmiddel kunt inkopen.

Voorwaarden voor een persoonsgebonden budget (pgb)

In een gesprek met de Wmo-consulent bekijken we uw situatie. Komt u in aanmerking voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en kiest u ervoor om hulp of een hulpmiddel zelf in te kopen, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat zijn: 

 • u moet kunnen uitleggen waarom u de hulp zelf wilt inkopen
 • u bent/uw vertegenwoordiger is in staat om zelf hulp of een hulpmiddel in te kopen en de administratieve taken die hierbij horen uit te voeren
 • u/uw vertegenwoordiger kent de regels die horen bij een persoonsgebonden budget en u kunt/uw vertegenwoordiger kan goed omgaan met een computer
 • Wilt u ondersteuning inkopen voor begeleiding of huishoudelijke hulp, dan geldt: 
  • u bent in staat om hulpverleners aan te sturen, zodat ze de juiste dingen voor u doen en op de goede manier
  • u kunt zelf beoordelen of de hulp die u krijgt voldoende en goed is. De hulp die u inkoopt, moet bijdragen aan uw zelfstandigheid en uw ‘kwaliteit van leven’

Wilt u weten of een persoonsgebonden budget iets voor u is? Op de website van de Rijksoverheid leest u welke kennis en vaardigheden u nodig hebt om de hulp met een persoonsgebonden budget zelf te organiseren. U kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Als u kiest voor een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp of begeleiding

Stap 1: maak een plan

Komt u in aanmerking voor begeleiding of huishoudelijke hulp vanuit de Wmo en gaat uw voorkeur uit naar een persoonsgebonden budget (pgb), dan krijgt u na het gesprek met de Wmo-consulent een formulier (plan) voor het onderbouwen hiervan. Dit formulier vult u in. U legt uw situatie uit en geeft aan welke stappen er genomen moeten worden. Het ingevulde formulier levert u in bij de Wmo-consulent waar u het gesprek mee had.

Het formulier geeft in ieder geval antwoord op de vragen: 

 • waar u ondersteuning bij nodig hebt en wanneer
 • welke doelen u wilt behalen met de zorg en ondersteuning
 • waarom u deze zorg en ondersteuning via een persoonsgebonden budget wilt inkopen.

Naast dit ingevulde formulier (het plan) moet u ook de kwaliteit van de zorgverlener aan kunnen tonen. Dit doet u door onder andere aan te leveren: 

 • het diploma 
 • een verklaring omtrent gedrag (VOG-verklaring) en 
 • de BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) en/of SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd) -registratie van de zorgverlener(s).

Stap 2: sluit een overeenkomst met uw hulpverlener

 • Na goedkeuring van uw plan, ontvangt u een brief waarin staat hoe hoog het budget is dat u krijgt en wat u moet inkopen. De gemeente betaalt daarbij nooit meer dan de kosten van de hulp die de gemeente zelf heeft ingekocht. Afhankelijk van het type zorgverlener (de organisatie of persoon die zorg geeft) gelden er nog meer voorwaarden. In de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Epe 2023 leest u meer.
 • Vervolgens maakt u afspraken met uw hulpverleners. Deze afspraken verwerkt u in een formulier van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de zorgovereenkomst. Dit is een contract tussen de persoon die zorg nodig heeft en de persoon die zorg geeft (de zorgverlener).
 • De zorgovereenkomst stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit kan schriftelijk of online.
 • Na ontvangst van dit ingevulde formulier (de zorgovereenkomst), betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw declaraties. U levert de daadwerkelijk gewerkte uren van uw zorgverlener aan. U mag niet kiezen voor een vast maandloon. 

Hulp inkopen bij een andere hulpverlener

Het kan zijn dat u toch liever hulp in wilt kopen bij een andere hulpverlener dan u had vermeld in het formulier (het plan). Neem dan eerst contact op met de Wmo-consulenten van het Wmo-loket. Na akkoord kunt u een nieuwe zorgovereenkomst naar de Sociale Verzekeringsbank sturen. 
Zonder deze goedkeuring kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de nieuwe hulpverlener niet betalen.

Persoonsgebonden budget uitbetalen

U krijgt het geld van uw persoonsgebonden budget voor begeleiding of huishoudelijke hulp niet zelf. Dat loopt via de gemeente. De gemeente betaalt uw persoonsgebonden budget aan de Sociale Verzekeringsbank. U stuurt de factuur van uw hulpverlener (de declaratie) naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt uw hulpverlener rechtstreeks, zoals afgesproken met de zorgverlener in de zorgovereenkomst. 

Aanschaf van hulpmiddelen via een persoonsgebonden budget loopt niet via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit geld krijgt u meestal wel op uw rekening gestort.

Contact

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de Wmo-consulenten van het Wmo-loket. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 12.30 uur via 14 0578 (toets 1).