Begeleiding

Hebt u moeite met het houden van overzicht op en structuur in uw dagelijkse leven? Of met het op orde krijgen en houden van uw uitgaven? Vindt u het lastig om in contact te komen met nieuwe mensen of uw sociale contacten te onderhouden? Dan komt u misschien in aanmerking voor een persoonlijk begeleider.

Wat u moet weten

 • Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. 
 • De gemeente kijkt eerst samen met u hoe u het beste geholpen kunt worden. Misschien kunt u gebruik maken van Steuntje in de rug bijvoorbeeld. Of maatschappelijk werk. Als het nodig is, kan de gemeente ook professionele begeleiding voor u regelen.
 • Deze begeleiding is erop gericht dat u hulp krijgt bij:
  • hoe u weer structuur en overzicht krijgt in uw leven
  • hoe u uw uitgaven op orde krijgt en houdt
  • hoe u in contact komt met anderen en hoe u deze contacten kunt onderhouden
 • de begeleider ondersteunt en neemt meestal geen taken over
 • hulp bij het opstaan, douchen aankleden, naar het toilet gaan en tandenpoetsen vallen onder persoonlijke verzorging. Deze zorg valt meestal onder de zorgverzekering (wijkverpleging). Of, bij 24-uurs zorg, onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Eigen bijdrage

Voor zorg en ondersteuning betaalt u meestal een eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit bedrag is in het jaar 2024 maximaal € 20,60 per maand.

Contact met Wmo-consulent en afspraak maken

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de Wmo-consulenten van het Wmo-loket. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 12.30 uur via 14 0578 (toets 1).

Melding ondersteuningsvraag doen

We vinden het fijn als u eerst belt, maar u kunt uw vraag voor ondersteuning ook online doen.

Ondersteuningsvraag melden