Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Wat is het?

  • Heeft u een hulpvraag omdat u moeite heeft met zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De Wmo-consulenten zijn op werkdagen te bereiken van 08:00 tot 12:30.

  • In de gemeente Epe zijn veel voorzieningen en mogelijkheden waar u rechtstreeks een beroep op kunt doen. De Was en strijkservice bijvoorbeeld, een dienst die Koppel-Swoe uitvoert voor de gemeente. Maar ook de personenalarmering of een klussendienst. Ook kunt u gebruikmaken van de scootmobielpool

  • Sommige hulpvragen (rondom relatieproblemen, mantelzorg of financiën bijvoorbeeld) kunnen samen met het algemeen maatschappelijk werk, Koppel/SWOE of MEE Veluwe worden opgelost. U kunt hiervoor contact opnemen met deze organisaties. 
  • In een gesprek met de Wmo-consulent bespreekt u uw persoonlijke situatie. Samen kijkt u of u hiervoor zelf een oplossing kunt vinden. Bijvoorbeeld door te kijken naar wat familieleden, vrienden, buren en kennissen voor u kunnen betekenen.
  • Bij dit gesprek kunt u een familielid of vriend vragen aanwezig te zijn. Of u vraagt een onafhankelijk cliëntondersteuner van Vérian, Koppel-Swoe of MEE Veluwe om u bij te staan.
  • Zo nodig kan er vanuit de gemeente hulp, ondersteuning of een voorziening worden ingezet. Hieraan zijn kosten verbonden.
  • Wij behandelen alle informatie die u ons geeft uiterst zorgvuldig. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

  Melding ondersteuningsvraag (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  Wat valt niet onder de Wmo?

  • Hulp bij het wassen en aankleden valt onder de zorgverzekeringswet.
  • Een verhoogde toiletbril en beugels voor in de douche kunt u zelf aanschaffen. Dit valt niet onder de Wmo. Dit geldt meestal ook voor een elektrische fiets.
  • Heeft u incidenteel een rolstoel nodig? Dan kunt u deze lenen bij een uitleenpunt van hulpmiddelen.
  • Rollators, krukken en looprekken zitten niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren, bijvoorbeeld bij een thuiszorgwinkel. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze hulpmiddelen heeft opgenomen in een aanvullende verzekering.

  Wmo Adviesraad

  • De Wmo Adviesraad is er voor alle inwoners van de gemeente Epe.
  • De adviesraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.
  • Inspraak, advies en belangenbehartiging, het signaleren van knelpunten en het kritisch volgen van het gemeentelijk bestuur beleid zijn belangrijke taken van de adviesraad. Het uitgangspunt daarbij is: de inwoner staat centraal!
  • Wilt u ervaringen delen of meer weten over de Wmo Adviesraad Epe? Kijk op de website: www.wmoadviesraadepe.nl of mail naar info@wmoadviesraadepe.nl.
 • Wat kost het?

  • Wilt u gebruikmaken van onafhankelijke ondersteuning van een cliëntondersteuner via MEE Veluwe, Koppel-Swoe of Vérian? Dan vraagt de gemeente hiervoor geen eigen bijdrage. De gemeente vraagt ook geen eigen bijdrage voor algemeen maatschappelijk werk, rolstoelen en sportrolstoelen.
  • Wilt u gebruikmaken van de Was- & Strijkservice en heeft u een Wmo-beschikking? Dan betaalt u hiervoor een aparte eigen bijdrage. Deze is €2,25 per kilo was en €1,25 per stuk strijken tot maximaal €40,- per huishouden per maand. Meer informatie over deze service: koppelswoe.nl/diensten/was-en-strijk-service-epe/.
  • Voor Wmo-maatwerkvoorzieningen geldt een eigen bijdrage: het Wmo-abonnementstarief. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor, het CAK (www.hetcak.nl).
  • Vanaf 1 januari 2020 geldt voor een Wmo-maatwerkvoorziening een maximale eigen bijdrage van €19,- per maand. 
  • De eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie.
  • De exacte tarieven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen vindt u in de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. U kunt ook kijken in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
  • Voor meer informatie kunt u kijken bij Veelgestelde vragen.

  Bereken uw eigen bijdrage

 • Documenten

 • Aanvullende informatie

  Wet maatschappelijke ondersteuning

  De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Wmo 2015 staan zelfredzaamheid en meedoen (participatie) centraal. Als u een gesprek heeft met een Wmo-consulent en hieruit blijkt dat voor de oplossing van uw (tijdelijke) probleem een maatwerkvoorziening vereist is, dan zal de Wmo-consulent hiervoor een aanvraag met u invullen. Uitgangspunt bij het maatwerk is niet de voorziening zelf, maar het resultaat dat moet worden bereikt. Een maatwerkvoorziening kan worden verstrekt in de vorm van zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

  Een voorbeeld

  Een 73-jarige vrouw heeft artrose en kan daardoor niet meer zelf het huishouden doen. Ze vraagt de gemeente om hulp. De Wmo-consulent komt op huisbezoek. De problemen worden samen in kaart gebracht. Mevrouw kan zelf niet stofzuigen en de badkamer schoonmaken. De boodschappen tillen lukt ook niet. En ze voelt zich af en toe best eenzaam.

  De oplossing ziet er als volgt uit:

  • Een deel van het huishouden (de lichte werkzaamheden) kan mevrouw zelf oppakken.
  • De buurvrouw neemt al de wekelijkse boodschappen mee.
  • Mevrouw kijkt samen met de Vrijwillige Hulpdienst naar mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten in Epe. Misschien kan zij daar zelf ook als vrijwilliger een bijdrage aan leveren.
  • De zware huishoudelijke taken, zoals stofzuigen en de badkamer schoonmaken, moeten worden gedaan door een thuiszorgorganisatie. De gemeente kan hiervoor een indicatie afgeven en ervoor zorgen dat de hulp bij mevrouw thuis komt. Ze betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Mevrouw kan ook zelf op zoek gaan naar een particuliere hulp in de huishouding.

  Wilt u meer weten over hoe de gemeente Epe omgaat met de Wet maatschappelijke ondersteuning? In een verordening zijn alle afspraken officieel vastgelegd. U kunt deze vinden op www.overheid.nl.

  Levering en onderhoud hulpmiddelen

  Voor de levering en het onderhoud van hulpmiddelen (zoals rolstoelen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)) heeft de gemeente Epe een contract met enkele leveranciers. We werken hiervoor samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen. Met alle leveranciers zijn dezelfde afspraken gemaakt. 

Pagina opties