Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Wat is het?

  • Heeft u een hulpvraag omdat u moeite heeft met zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Doet u dit bij voorkeur 's ochtends, dan is er een consulent beschikbaar.

  • In de gemeente Epe zijn veel voorzieningen en mogelijkheden waar u rechtstreeks een beroep op kunt doen. De Was en strijkservice bijvoorbeeld. Maar ook de personenalarmering of een klussendienst. Ook kunt u gebruikmaken van de scootmobielpool

  • Sommige hulpvragen (rondom relatieproblemen, mantelzorg of financiën bijvoorbeeld) kunnen samen met het algemeen maatschappelijk werk, Koppel/SWOE of MEE Veluwe worden opgelost. U kunt hiervoor contact opnemen met deze organisaties. 
  • Heeft u een hulpvraag omdat u moeite heeft met zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Doet u dit bij voorkeur 's ochtends, dan is er een consulent beschikbaar.
  • In een gesprek met de Wmo-consulent bespreekt u uw persoonlijke situatie. Samen kijkt u of u hiervoor zelf een oplossing kunt vinden. Bijvoorbeeld door te kijken naar wat familieleden, vrienden, buren en kennissen voor u kunnen betekenen.
  • Bij dit gesprek kunt u een familielid of vriend vragen aanwezig te zijn. Of u vraagt een onafhankelijk cliëntondersteuner van Vérian, Koppel/SWOE of MEE Veluwe om u bij te staan.
  • Zo nodig kan er vanuit de gemeente hulp, ondersteuning of een voorziening worden ingezet. Hieraan zijn kosten verbonden.
  • Wij behandelen alle informatie die u ons geeft uiterst zorgvuldig. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

  Melding ondersteuningsvraag (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  Wat valt niet onder de Wmo?

  • Hulp bij het wassen en aankleden valt onder de zorgverzekeringswet.
  • Een verhoogde toiletbril en beugels voor in de douche kunt u zelf aanschaffen. Dit valt niet onder de Wmo. Dit geldt meestal ook voor een elektrische fiets.
  • Heeft u incidenteel een rolstoel nodig? Dan kunt u deze lenen bij een uitleenpunt van hulpmiddelen.
  • Rollators, krukken en looprekken zitten niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren, bijvoorbeeld bij een thuiszorgwinkel. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze hulpmiddelen heeft opgenomen in een aanvullende verzekering.

  Wmo Adviesraad

  • De Wmo Adviesraad is er voor alle inwoners van de gemeente Epe.
  • De adviesraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.
  • Inspraak, advies en belangenbehartiging, het signaleren van knelpunten en het kritisch volgen van het gemeentelijk bestuur beleid zijn belangrijke taken van de adviesraad. Het uitgangspunt daarbij is: de inwoner staat centraal!
  • Wilt u ervaringen delen of meer weten over de Wmo Adviesraad Epe? Kijk op de website: www.wmoadviesraadepe.nl of mail naar info@wmoadviesraadepe.nl.
 • Wat kost het?

  • Wilt u tijdens het gesprek onafhankelijke ondersteuning van een cliëntondersteuner (via Vérian, Koppel/SWOE of MEE Veluwe)? Dan vraagt de gemeente hier geen eigen bijdrage voor.
  • Op maatwerkvoorzieningen is een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage van toepassing. De eigen bijdragen worden berekend en geïnd door het CAK (www.hetcak.nl). Deze eigen bijdrage verschilt per persoonlijke situatie. Het CAK vraagt hiervoor de inkomensgegevens op bij de Belastingdienst en berekent een maximale periodebijdrage per vier weken.
  • Voor maatwerkvoorzieningen vraagt de gemeente Epe de maximale eigen bijdrage. Voor tarieven verwijzen we u naar de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vindt u op www.overheid.nl
  • Vanaf 1 januari 2019 geldt er een maximale eigen bijdrage van €17,50 per 4 weken voor een Wmo maatwerkvoorziening. Binnenkort ontvangen de klanten die hier gebruik van maken van het CAK een voorlichtingsbrief met meer informatie. 

  Bereken uw eigen bijdrage

  Eigen bijdrage - informatiebrief

 • Documenten

 • Aanvullende informatie

  Wet maatschappelijke ondersteuning

  De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Wmo 2015 staan zelfredzaamheid en meedoen (participatie) centraal. Als u een gesprek heeft met een Wmo-consulent en hieruit blijkt dat voor de oplossing van uw (tijdelijke) probleem een maatwerkvoorziening vereist is, dan zal de Wmo-consulent hiervoor een aanvraag met u invullen. Uitgangspunt bij het maatwerk is niet de voorziening zelf, maar het resultaat dat moet worden bereikt. Een maatwerkvoorziening kan worden verstrekt in de vorm van zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

  Een voorbeeld

  Een 73-jarige vrouw heeft artrose en kan daardoor niet meer zelf het huishouden doen. Ze vraagt de gemeente om hulp. De Wmo-consulent komt op huisbezoek. De problemen worden samen in kaart gebracht. Mevrouw kan zelf niet stofzuigen en de badkamer schoonmaken. De boodschappen tillen lukt ook niet. En ze voelt zich af en toe best eenzaam.

  De oplossing ziet er als volgt uit:

  • Een deel van het huishouden (de lichte werkzaamheden) kan mevrouw zelf oppakken.
  • De buurvrouw neemt al de wekelijkse boodschappen mee.
  • Mevrouw kijkt samen met de Vrijwillige Hulpdienst naar mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten in Epe. Misschien kan zij daar zelf ook als vrijwilliger een bijdrage aan leveren.
  • De zware huishoudelijke taken, zoals stofzuigen en de badkamer schoonmaken, moeten worden gedaan door een thuiszorgorganisatie. De gemeente kan hiervoor een indicatie afgeven en ervoor zorgen dat de hulp bij mevrouw thuis komt. Ze betaalt hiervoor een eigen bijdrage afhankelijk van haar inkomen. Mevrouw kan ook zelf op zoek gaan naar een particuliere hulp in de huishouding.

  Wilt u meer weten over hoe de gemeente Epe omgaat met de Wet maatschappelijke ondersteuning? In een verordening zijn alle afspraken officieel vastgelegd. U kunt deze vinden op www.overheid.nl.

  Levering en onderhoud hulpmiddelen

  De levering en het onderhoud van hulpmiddelen (zoals rolstoelen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)) is vanaf 1 oktober 2018 opnieuw aanbesteed. Vanaf die datum heeft de gemeente Epe een contract met drie nieuwe leveranciers. We werken hiervoor samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen. Met alle leveranciers zijn dezelfde afspraken gemaakt. Maakt u al gebruik van (een) hulpmiddel(en), dan krijgt u vanaf 1 oktober dus te maken met een nieuwe leverancier. Als u gebruik maakt van meerdere hulpmiddelen, gaat u met uw hulpmiddel(en) over naar 1 nieuwe leverancier. U ontvangt hierover halverwege september een brief.

  Korak Herstelplein Oost-Veluwe

  Korak – Herstelplein Oost-Veluwe is een herstelcentrum en leeromgeving ineen. Bij Korak komen mensen met ervaring met psychische problemen, verslavingsproblemen en andere moeilijkheden waar mensen in het leven mee te maken hebben. Zij komen op eigen initiatief om zich verder te ontwikkelen en verder te leren in hun herstel. De gemeente Epe draagt voor haar inwoners bij aan deze algemene voorziening. Meer informatie vindt u op de website van Korak.

Pagina opties