Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Wat is het?

  • Heeft u een hulpvraag? Bijvoorbeeld omdat u moeite heeft met zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De Wmo-consulenten zijn op werkdagen te bereiken van 08:00 tot 12:30 uur.
  • In de gemeente Epe zijn veel voorzieningen en mogelijkheden waar u direct een beroep op kunt doen. Zo kunt u gebruikmaken van de Was en strijkservice of de klussendienst. Ook kunt u gebruikmaken van de scootmobielpool
  • Voor bepaalde hulpvragen (rondom relatieproblemen, mantelzorg of financiën bijvoorbeeld) kunt u contact opnemen met het algemeen maatschappelijk werk (Vérian), Koppel/SWOE of MEE Veluwe. Er wordt dan samen met u gezocht naar een passende oplossing. 
  • Voor sommige hulpvragen is een Wmo-voorziening de best passende oplossing. Hiervoor bespreekt u in een gesprek met de Wmo-consulent van de gemeente uw persoonlijke situatie. Eerst kijkt u samen of u hiervoor een oplossing kunt vinden. Bijvoorbeeld door te kijken naar wat familieleden, vrienden, buren en kennissen voor u kunnen betekenen.
  • Bij dit gesprek kunt u een familielid of vriend vragen aanwezig te zijn. Of u vraagt een onafhankelijk cliëntondersteuner van Vérian, Koppel-Swoe of MEE Veluwe om u bij te staan.
  • De gemeente behandelt alle informatie die u ons geeft uiterst zorgvuldig. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

  Melding ondersteuningsvraag (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • In de Wmo 2015 staan zelfredzaamheid en meedoen (participatie) centraal.
  • Als u een gesprek heeft met een Wmo-consulent en hieruit blijkt dat voor de oplossing van uw (tijdelijke) probleem een maatwerkvoorziening vereist is, dan zal de Wmo-consulent hiervoor een aanvraag met u invullen.
  • Uitgangspunt bij het maatwerk is niet de voorziening zelf, maar het resultaat dat moet worden bereikt.
  • Een maatwerkvoorziening kan worden verstrekt in de vorm van zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

  Wat valt niet onder de Wmo?

  • Hulp bij het wassen en aankleden valt niet onder de Wmo en wordt vergoedt door de zorgverzekeraar. 
  • Bepaalde voorzieningen, zoals een verhoogde toiletbril, beugels voor in de douche, of een elektrische fiets kunt u zelf aanschaffen. Dit valt niet onder de Wmo
  • Heeft u tijdelijk een rolstoel nodig? Dan kunt u deze lenen bij een uitleenpunt van hulpmiddelen of bij de Zorgwinkel.
  • Rollators, krukken en looprekken zitten niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren, bijvoorbeeld bij de Zorgwinkel. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze hulpmiddelen vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

  Adviesraad Sociaal Domein

  • De Adviesraad Sociaal Domein is er voor alle inwoners van de gemeente Epe.
  • De adviesraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Werk en Inkomen.
  • De belangrijkste taken van de adviesraad zijn: het adviseren van het college, het behartigen van collectieve belangen, het signaleren van knelpunten en het kritisch volgen van het gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt daarbij is: de inwoner staat centraal!
  • Wilt u ervaringen delen of meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein Epe? Kijk op de website: www.wmoadviesraadepe.nl of mail naar info@wmoadviesraadepe.nl.
 • Wat kost het?

  • U kunt kosteloos gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE Veluwe, Koppel-Swoe of Vérian. De gemeente vraagt ook geen eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit het algemeen maatschappelijk werk en voor rolstoelen en sportrolstoelen.
  • Wilt u gebruikmaken van de Was- & Strijkservice en heeft u een Wmo-beschikking? Dan betaalt u hiervoor een aparte eigen bijdrage. Deze is €2,25 per kilo was en €1,25 per stuk strijken tot maximaal €40,- per huishouden per maand. Meer informatie over deze service: koppelswoe.nl/diensten/was-en-strijk-service-epe/.
  • Voor Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage bestaat uit een vast tarief van €19,- per maand en wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK) (www.hetcak.nl).
  • De exacte tarieven voor de Wmo-voorzieningen vindt u in de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. U kunt ook kijken in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
  • Voor meer informatie kunt u kijken bij Veelgestelde vragen.

  Bereken uw eigen bijdrage

 • Documenten

 • Aanvullende informatie

  Een voorbeeld

  Een 73-jarige vrouw heeft artrose en kan daardoor niet meer zelf het huishouden doen. Ze vraagt de gemeente om hulp. De Wmo-consulent komt op huisbezoek. De problemen worden samen in kaart gebracht. Mevrouw kan niet zelf stofzuigen en de badkamer schoonmaken. De boodschappen tillen lukt ook niet. En ze voelt zich af en toe best eenzaam.

  De oplossing ziet er als volgt uit:

  • Een deel van het huishouden (de lichte werkzaamheden) kan mevrouw nog zelf uitvoeren.
  • De buurvrouw neemt de wekelijkse boodschappen mee.
  • Mevrouw kijkt samen met de Vrijwillige Hulpdienst naar mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten in Epe. Misschien kan zij daar zelf ook als vrijwilliger een bijdrage aan leveren.
  • De zware huishoudelijke taken, zoals stofzuigen en de badkamer schoonmaken, moeten worden gedaan door een thuiszorgorganisatie. De gemeente kan hiervoor een indicatie afgeven en ervoor zorgen dat de hulp bij mevrouw thuis komt. Ze betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Mevrouw kan ook zelf op zoek gaan naar een particuliere hulp in de huishouding.

  Levering en onderhoud hulpmiddelen

  Voor de levering en het onderhoud van hulpmiddelen (zoals rolstoelen en scootmobielen) heeft de gemeente Epe een contract met enkele leveranciers. We werken hiervoor samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen. Met de leveranciers zijn dezelfde afspraken gemaakt. 

 • Veelgestelde vragen

  Wat betaal ik voor de Wmo?

  Voor de Wmo betaalt u een abonnementstarief van maximaal €19,- per maand. Dit abonnementstarief is uw eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening.

  Wat valt binnen de gemeente Epe onder het Wmo-abonnementstarief?

  • Maatwerkvoorzieningen (voor inwoners ouder dan 18 jaar):
   • huishoudelijke hulp
   • individuele begeleiding
   • begeleiding in een groep
   • respijtopvang of logeerzorg
  • Hulpmiddelen:
   • douche- en toiletvoorzieningen
   • vervoersvoorzieningen
   • scootmobiels
   •  tilliften
  • Woningaanpassingen en trapliften (ook voor inwoners jonger dan 18 jaar)
  • Persoonsgebonden budgetten (pgb’s)

  Wat valt binnen de gemeente Epe niet onder het Wmo-abonnementstarief?

  • Maatwerkvoorzieningen:
   • rolstoel of sportrolstoel
   • Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
  • Algemene voorzieningen:
   • Was- en strijkservice: inwoners betalen hiervoor een aparte eigen bijdrage (€ 2,25 per kg was en € 1,25 per stuk strijken tot maximaal € 40,- per huishouden per maand).
   • Maaltijdservices
   • Onafhankelijke cliëntondersteuning
   • Algemeen maatschappelijk werk
   • Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
  • Collectief vervoer:  hiervoor wordt een ritbijdrage gevraagd die bestaat uit een opstaptarief en een kilometertarief.

  Wanneer hoef ik het Wmo-abonnementstarief niet te betalen?

  Bent u getrouwd of heeft u een partner met wie u samenwoont? En is minstens één van u beiden nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ook als u met iemand een ‘gezamenlijk huishouden’ vormt. Bijvoorbeeld als u samenwoont met een familielid of goede vriend.

  Heeft u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum? Dan hoeft u het Wmo-abonnementstarief ook niet te betalen.

  In al deze gevallen hoeft u zelf niets te doen. U ontvangt hiervoor vanzelf geen rekening van het CAK.

  Over welke periode betaal ik het Wmo-abonnementstarief?

  U betaalt  het Wmo-abonnementstarief vanaf het moment dat u ondersteuning krijgt tot uw ondersteuning stopt. Dit geldt voor begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp.

  Voor hulpmiddelen betaalt u maandelijks een eigen bijdrage van €19,- per maand tot de kostprijs ervan is bereikt. De kostprijs is het bedrag dat de gemeente voor uw hulpmiddel betaalt. Heeft uw hulpmiddel onderhoud nodig? Dat is dit bij de kostprijs inbegrepen. U betaalt dus nooit meer dan die totale kostprijs.

  Kan ik de eigen bijdrage tijdelijk stoppen?

  Ja, dat kan,  bijvoorbeeld tijdens een vakantie of opname in het ziekenhuis. Er moet dan wel sprake zijn van een periode van minstens 2 maanden waarin u geen  zorg of ondersteuning nodig heeft. Uw zorgaanbieder moet dit doorgeven aan de gemeente.

  Wat gebeurt er als een gezinslid overlijdt?

  Had de overledene een Wmo-voorziening? Dan stopt het Wmo-abonnementstarief na diens overlijden in de eerstvolgende maand. Als andere gezinsleden ook een Wmo-voorziening hebben, dan loopt hun Wmo-abonnementstarief gewoon door. Hebben andere gezinsleden nog geen Wmo-ondersteuning en hebben ze deze wel nodig? Dan moeten zij dat melden en aanvragen bij de gemeente.

  Waar kan ik terecht met vragen?

  Over de zorg of ondersteuning kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Epe via telefoonnummer 14 0578. Over een factuur of betaling kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800 1925.

 • Verwijzingen

Pagina opties