Samenstelling college van B en W

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. De gemeentesecretaris staat het college bij.

Gemeente Epe heeft 4 wethouders. Elke wethouder behandelt een bepaald onderwerp. Dat noemen we een portefeuille. Ook de burgemeester heeft een portefeuille. Het college zorgt verder voor de uitvoering van allerlei wetten en regelingen van het Rijk en de provincie. Ze is ook verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en verbindt het college en de ambtenaren.

  • Het college vergadert op dinsdag en wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.
  • De besluiten die ze nemen staan in de besluitenlijst.
  • De leden van het college stellen zich graag voor.

Samenstelling