Maarten Heere (CDA)

Portret Maarten Heere

Beleidsonderwerpen

 • financiën
 • economie
 • onderwijs
 • sport

Taken

 • onderwijs
 • onderwijshuisvesting
 • jeugd en jongeren
 • kinderopvang
 • energietransitie
 • lokale economie
 • agrarische sector
 • recreatie en toerisme
 • participatiewet
 • belastingen
 • sportaccommodaties

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap

 • vice-voorzitter bestuur Tribuut intergemeentelijke belastingorganisatie
 • Gemachtigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Leisurelands B.V.
 • gemachtigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Circulus
 • gemachtigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Vitens
 • gemachtigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)​ Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken
 • lid bestuur Lucrato
 • voorzitter Coördinatiepunt Proo
 • plaatsvervangend lid bestuur Gemeenschappelijke Regeling (GR) Basismobiliteit
 • lid stuurgroep programma Vitale Vakantieparken

Overige nevenfuncties

 • directeur-eigenaar en bestuurder van Thinkel B.V. (onbetaald)
 • penningmeester bestuur Stichting Agro Innovatie (onbetaald)

Contact

Wilt u in contact komen met Maarten Heere? Dan kunt u een e-mail sturen naar mbheere@epe.nl.