Maarten Heere (CDA)

Portret Maarten Heere

Beleidsonderwerpen

 • financiën
 • economie
 • onderwijs
 • sport

Taken

 • onderwijs
 • onderwijshuisvesting
 • welzijn
 • kinderopvang
 • energietransitie
 • lokale economie
 • agrarische sector
 • recreatie en toerisme
 • participatiewet
 • belastingen
 • sportaccommodaties

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap

 • Vice-voorzitter Tribuut intergemeentelijke belastingorganisatie
 • Gemachtigde Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) Leisurelands B.V.
 • Gemachtigde Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) Circulus
 • Gemachtigde Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) Vitens
 • Gemachtigde Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)​ Ontwikkel Maatschappij Vitale Vakantieparken
 • Lid bestuur Lucrato
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Veluwe IJssel
 • Voorzitter Coördinatiepunt Proo
 • Plaatsvervangend lid bestuur Gemeenschappelijke Regeling (GR) Basismobiliteit
 • Lid stuurgroep Programma Vitale Vakantieparken

Overige nevenfuncties

 • Directeur-eigenaar en bestuurder van Thinkel BV