Annemiek van Loon (D66)

Portret Annemiek van Loon

Beleidsonderwerpen

 • leefomgeving
 • klimaat
 • inwonerparticipatie

Taken

 • water
 • lucht
 • geluid
 • groen
 • grondstoffen/afval
 • riolering
 • beheer openbare ruimte
 • inwonerparticipatie/communicatie: coördinerend
 • ontwikkeling beleid
 • toezicht en handhaving over bouwen/Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap

 • Plaatsvervangend gemachtigde Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) Vitens
 • Lid Regioraad Cleantech Regio Stedendriehoek

Overige nevenfuncties

 • Beheerder imkermaterialen bijenhoudersvereniging De Imme