Tom Horn

Portret Tom Horn

De burgemeester is voorzitter van het college van B en W en voorzitter van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.

Beleidsonderwerpen

 • openbare orde en veiligheid
 • dienstverlening 
 • regionale samenwerking

Taken

 • integrale veiligheid
 • toezicht en handhaving over Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • informatiebeleid
 • informatie- en communicatietechnologie (ICT)
 • Personeel en Organisatie (P&O)
 • internationale contacten
 • Cleantech Regio Stedendriehoek

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties verbonden aan het ambt als burgemeester

 • Lid Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG)
 • Lid gebiedsgebonden Commissie IJsselstreek - Apeldoorn, Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG)
 • Lid dagelijks bestuur Politiedistrict Noord- en Oost- Gelderland
 • Voorzitter gezagsdriehoek Noord-Veluwe (burgemeesters, Openbaar Ministerie en politie)
 • Lid Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) Noord- en Oost- Gelderland
 • Lid Bestuurlijke Commissie Diensten Politie Oost- Nederland
 • Plaatsvervangend lid bestuur Tribuut intergemeentelijke belastingorganisatie
 • Plaatsvervangend gemachtigde Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) Leisurelands BV

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht en Remuneratiecommissie Parlan Jeugdhulp te Alkmaar (betaald; € 14.925,- per jaar)
 • Beschermheer Sint Maartensgilde te Epe
 • Voorzitter bestuur Stichting Katholieke Kinderhuizen