Minimabijdragen, meedoen, schoolfonds

 • Wat is het?

  De gemeente Epe vindt het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen aan sociale, sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. De gemeente heeft daarom een Meedoenregeling.

  Daarnaast heeft de gemeente een regeling speciaal voor schoolgaande kinderen, het Schoolfonds.

  • De Meedoenregeling: een bijdrage van € 75,- per kalenderjaar per persoon. Deze regeling is voor iedereen met een netto gezinsinkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het is een vast bedrag per kalenderjaar dat besteed kan worden aan sociale, sportieve, maatschappelijke of culturele activiteiten.
  • Het Schoolfonds: een bijdrage van € 100,- aan ouders van kinderen op het basisonderwijs en een bijdrage van €150,- voor kinderen op het voortgezet onderwijs. De bijdrage is een vast bedrag per kalenderjaar en geldt per schoolgaand kind. Het geld is bestemd voor schoolgerelateerde kosten, zoals een schooltas of vergoeding voor een schoolreis. 

  Schoolfonds en/of meedoenregeling aanvragen (met DigiD)

  • Ook is er voor kinderen van ouders met een laag inkomen, die niet mee kunnen doen aan activiteiten zoals een schoolreisje of een verjaardag vieren, het Kindpakket. Kijk voor meer informatie op www.kindpakket.nl.
 • Hoe werkt het?

  Wanneer kom ik in aanmerking voor de Meedoenregeling?

  U komt in aanmerking voor de Meedoenregeling als:

  • Het netto gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en u zelf geen studiefinanciering ontvangt. Met netto gezinsinkomen bedoelen we het bedrag dat u maandelijks ontvangt aan inkomsten. Het betreft alle inkomsten van u en uw partner. Inkomsten kunnen zijn: uit werk, uit uw onderneming, uitkering, alimentatie, pensioen, algemene heffingskortingen, giften of anders.
  • U uw aanvraag heeft ingediend door gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier (via de knop op deze pagina). U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, kijk dan verder onder Wat moet ik doen?
  • U een traject volgt in het kader van een minnelijke of wettelijke schuldsanering en uw besteedbaar netto inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

  De Meedoenregeling is ook bestemd voor kinderen. Heeft u kinderen in uw huishouden waarvoor u een aanvraag doet? Dan komt u voor de Meedoenregeling in aanmerking als:

  • U de volledige zorg heeft over het kind waarvoor u een bijdrage aanvraagt.
  • Uw kind jonger dan 18 jaar is en geen studiefinanciering (WSF) ontvangt.
  • Uw gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U uw aanvraag heeft ingediend door gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier (via de knop op deze pagina). U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, kijk dan verder onder Wat moet ik doen?

  Wanneer komt uw kind in aanmerking voor het Schoolfonds?

  Uw kind komt in aanmerking voor het Schoolfonds als:

  • U de volledige zorg hebt over het kind waarvoor u een bijdrage aanvraagt.
  • Uw kind onderwijs volgt (basis, voortgezet, mbo of hbo), jonger is dan 18 jaar en geen studiefinanciering (WSF) ontvangt.
  • Uw netto gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U een traject volgt in het kader van een minnelijke of wettelijke schuldsanering en uw besteedbaar netto inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U uw aanvraag heeft ingediend door gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier (via de knop op deze pagina). U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u geen DigiD kijk dan verder onder Wat moet ik doen?

  Het kan dus zijn dat u, als u aan alle voorwaarden voldoet, voor beide regelingen in aanmerking komt.

  Elk kalenderjaar moet u een (nieuwe) aanvraag doen voor zowel de Meedoenregeling als het Schoolfonds. U kunt de aanvraag alleen in het lopende kalenderjaar indienen. Aanvragen met terugwerkende kracht worden niet toegekend.

 • Wat moet ik doen?

  Om de bijdragen te ontvangen, moet u het digitale aanvraagformulier invullen (via de knop op deze pagina). U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via digid.nl/aanvragen

  Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente Epe? Houdt er dan rekening mee dat u bewijsstukken moet uploaden. Welke dit zijn, staat in het digitale aanvraagformulier aangegeven.

  Wilt u de aanvraag op papier indienen, dan kunt u een aanvraagformulier opvragen via 14 0578. Een aanvraag die op papier wordt ingediend heeft een langere afhandeltijd (zie verder onder Hoe lang duurt het?).

 • Hoe lang duurt het?

  Wij behandelen uw aanvragen binnen 2 weken na ontvangst van het digitale aanvraagformulier. Vraagt u de bijdrage op papier aan? Dan is de behandelperiode maximaal 8 weken. 

  U ontvangt een brief over ons besluit. Als u recht heeft op de bijdrage(n) maken wij het geld over op uw IBAN.

Pagina opties