Ondersteuning bij lager inkomen

Hebt u een lager inkomen en valt u onder de minima? Dan kunnen de gemeente en andere organisaties u helpen. Er zijn verschillende regelingen die u kunt gebruiken.

Meedoenregeling en Schoolfonds

  • De Meedoenregeling is voor iedereen met een netto gezinsinkomen dat niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. U krijgt bij deze regeling een bijdrage van € 75,- per kalenderjaar per persoon. Dit vaste bedrag per kalenderjaar kunt u besteden aan sociale, sportieve, maatschappelijke of culturele activiteiten. 
  • Komt u als ouder in aanmerking voor de Meedoenregeling en hebt u kinderen, dan vult u bij de aanvraag voor de Meedoenregeling direct de gegevens voor het Schoolfonds in. U ontvangt dan als ouder van kinderen in het basisonderwijs een bijdrage van € 100,-. Gaat uw kind naar het voorgezet onderwijs, dan ontvangt u een bijdrage van € 250,-. De bijdrage is een vast bedrag per kalenderjaar en geldt per schoolgaand kind. Het geld gebruikt u voor kosten die te maken hebben met school, zoals een schooltas of vergoeding voor een schoolreis.

Voedselbank

De Voedselbank geeft voedselpakketten aan personen met een zeer laag inkomen; de minima. Deze zijn bedoeld voor mensen die voor kortere tijd financieel niet rond kunnen komen.

Of u in aanmerking komt voor een voedselpakket van de voedselbank hangt af van hoeveel u maandelijks overhoudt voor eten en drinken.

Voedselpakket van de voedselbank aanvragen

Bijzondere bijstand

Soms zijn er bijzondere omstandigheden in uw leven waardoor u onverwachte extra kosten moet maken. Denk aan kosten voor een advocaat of kosten door ziekte. De bijzondere bijstand kan dan een oplossing bieden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het stadhuis in Apeldoorn. Voor het aanvragen van bijzondere bijstand kunt u een afspraak maken. 

Individuele inkomenstoeslag

Deze toeslag is bedoeld voor personen die drie jaar of langer een laag inkomen hebben. De individuele inkomenstoeslag kunt u gebruiken voor onverwachte uitgaven, bijvoorbeeld als uw wasmachine kapot gaat. De gemeente kan u 1 keer in de 12 maanden een extra bedrag geven.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een bijstandsuitkering hebt, onder de minima valt of moeilijk met uw inkomen rond kunt komen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw financiële omstandigheden. Kijk voor meer informatie op Tribuut.

Noodfonds

Gemeente Epe heeft een Noodfonds opgericht. Dit Noodfonds is er voor inwoners die in een bijzondere situatie zitten, waardoor ze geen financiële bijdrage ontvangen vanuit de Wmo of de Wet Bijzondere Bijstand. Vaak kan dit probleem worden opgelost met de inzet van vrijwilligers. Samen met een hulpverleningsorganisatie (maatschappelijke organisatie) kijken we of we met hulp van vrijwilligers een oplossing kunnen vinden voor uw situatie. 

Herkent u dit, zit u in deze situatie en hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met een hulpverleningsorganisatie om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Hulpverleningsorganisaties zijn bijvoorbeeld het Formulierenteam van Koppel-Swoe, cliëntondersteuning van Mee-Veluwe of maatschappelijk werk van Vérian. Heeft de hulpverleningsorganisatie geen oplossing voor uw situatie, dan kan zij een aanvraag indienen bij Stichting Present
Doel is om u met de inzet van vrijwilligers via het Noodfonds verder te helpen.

Studietoeslag

Een extra steuntje in de rug voor studenten en leerlingen met een ziekte of beperking. Deze toeslag kan op ieder moment tijdens de studie aangevraagd worden.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Noord Veluwe

Bij Stichting Leergeld Noord Veluwe kunt u aanvragen doen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, scouting of het volgen van lessen bij een muziekschool. Maar u kunt hier ook terecht als u sportkleding, sport- of balletschoenen nodig heeft. De ondersteuning die Leergeld Noord Veluwe geeft, is altijd in aanvulling op hulpmiddelen die de gemeenten of het rijk bieden.

Kindpakket

Voor kinderen van ouders met een laag inkomen, die niet mee kunnen doen aan activiteiten zoals een schoolreisje of een kinderfeestje, is er het Kindpakket. Het Kindpakket wordt uitgevoerd door Stichting Leergeld Noord Veluwe en bestaat uit een aantal onderdelen. Op www.kindpakket.nl kunt u precies zien wat er aangevraagd kan worden. Ook kunt u daar meteen de aanvraag doen. 

Gestopte regelingen

Tegemoetkoming eigen risico

Gemeente Epe is vanaf januari 2023 gestopt met de regeling Tegemoetkoming eigen risico. U kunt de tegemoetkoming niet meer aanvragen.

Collectieve zorgverzekering

Gemeente Epe biedt samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering aan. U kon zich tot 31 december 2023 aanmelden voor deze zorgverzekering.