Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Epe. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de raad genomen besluiten uit. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college en het ambtelijk apparaat.

Foto: Joop Luimes

Tom Horn (burgemeester@epe.nl)

Horn (burgemeester@epe.nl)
contactgegevens en taken Tom Horn (burgemeester@epe.nl)
FunctieBurgemeester
Taken

De burgemeester is voorzitter van het college van B&W én van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

o.a. integrale veiligheid | toezicht en handhaving met betrekking tot Algemene Plaatselijke Verordening (APV| informatiebeleid | Informatie- en communicatietechnologie (ICT) | Personeel en Organisatie (P&O| internationale contacten | Cleantechregio Stedendriehoek.

BeleidsterreinenOpenbare orde en veiligheid, dienstverlening en regionale samenwerking

Maarten Heere (mbheere@epe.nl)

Heere (mbheere@epe.nl)
contactgegevens en taken Maarten Heere (mbheere@epe.nl)
FunctieWethouder
Taken

o.a. onderwijs | onderwijshuisvesting | welzijn | kinderopvang | energietransitie | lokale economie | agrarische sector | recreatie en toerisme | participatiewet | belastingen | sportaccommodaties.

BeleidsterreinenFinanciën, economie, onderwijs en sport
Politieke partijCDA

Martijn Kerkmans (mkerkmans@epe.nl)

Kerkmans (mkerkmans@epe.nl)
contactgegevens en taken Martijn Kerkmans (mkerkmans@epe.nl)
FunctieWethouder
Taken

o.a. ruimtelijke ontwikkeling | omgevingswet | wonen, verkeer en vervoer | gebiedsgericht werken.

BeleidsterreinenRuimte, wonen en verkeer
Politieke partijVVD

Lia de Waard - Oudesluijs (cmdewaard@epe.nl)

de Waard - Oudesluijs (cmdewaard@epe.nl)
contactgegevens en taken Lia de Waard - Oudesluijs (cmdewaard@epe.nl)
FunctieWethouder
Taken

o.a. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | jeugdzorg en gehandicaptenbeleid | publieke gezondheid | preventie | subsidiebeleid | accommodaties |  cultuurhistorie | integratie/inburgering.

BeleidsterreinenZorg, welzijn en cultuur
Politieke partijSGP - Christen Unie

Annemiek van Loon (ahmvanloon@epe.nl)

van Loon (ahmvanloon@epe.nl)
contactgegevens en taken Annemiek van Loon (ahmvanloon@epe.nl)
FunctieWethouder
Taken

o.a. water | lucht | geluid | groen | grondstoffen/afval | riolering | beheer openbare ruimte | inwonerparticipatie/communicatie: coördinerend | ontwikkeling beleid | toezicht en handhaving met betrekking tot bouwen/Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).

BeleidsterreinenLeefomgeving, klimaat en inwonerparticipatie
Politieke partijD66

Pagina opties