Woningbouw 't Slath

Algemeen

Gemeente Epe is plannen aan het maken om in 't Slath ongeveer 250 woningen te bouwen. Het gebied waar mogelijk woningen komen, ligt aan de noordoostkant van de kern Epe tussen de Brinkgreverweg, Dijkhuizerweg en Lange Veenteweg.

Wat u moet weten

  • Net als in veel andere plaatsen, is er ook in de gemeente Epe een grote behoefte aan woningen. In de regionale woondeal is daarom afgesproken dat er ongeveer 1.750 woningen bij komen tot het jaar 2030.
  • Het aantal locaties dat geschikt is voor woningbouw is klein. Daarom heeft de gemeente onderzocht of het haalbaar is in 't Slath in de komende jaren ongeveer 250 woningen te bouwen. Dit onderzoek is in oktober 2022 afgerond met een positief besluit. Belangrijk is dat de nieuwe woningen passen in het aantrekkelijke landschap. Hier is veel aandacht voor.
  • De wijk zal bereikbaar worden voor autoverkeer via de Brinkgreverweg richting de Heerderweg.
  • Het gaat om een gebied van ongeveer 18 hectare, waarin de huidige bebouwing zo veel mogelijk blijft zoals het is. Er blijft dan een gebied van zo'n 15 hectare over voor woningen, groen, water en wegen.
Luchtfoto 't Slath
Luchtfoto van het gebied waar mogelijk woningen komen, tussen de Brinkgreverweg, Dijkhuizerweg en Lange Veenteweg.

Eerdere plannen

Eerdere plannen voor het bouwen van woningen in dit gebied zijn niet doorgegaan, omdat volgens de Raad van State de gemeente in 2010 de behoefte aan woningen in Epe niet goed genoeg had uitgelegd. Het bestemmingsplan was niet voldoende onderbouwd voor de onderdelen natuur, ontsluiting en geluid.

Samen met bewoners en omwonenden

Gemeente Epe betrekt bewoners en omwonenden van 't Slath graag vanaf het begin bij dit project. Op 1 november 2021 was er een informatiebijeenkomst. Er werd bijvoorbeeld aan de bewoners gevraagd wat zij belangrijk vinden en waar zij zich zorgen over maken. De voorlopige resultaten van het haalbaarheidsonderzoek werden in de bijeenkomst van 30 mei 2022 gepresenteerd. Daarna volgde het positieve raadsbesluit van oktober 2022. Het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat woningbouw in 't Slath mogelijk is. De uitkomsten hiervan worden verder uitgewerkt. Ook bij de volgende fase worden bewoners en omwonenden betrokken. In de planning leest u wanneer de volgende participatiemomenten plaatsvinden.

Planning

Planning woningbouw 't Slath

Voltooid
Voltooid

1 november 2021

Informatieavond voor bewoners en omwonenden

Voltooid
Voltooid

30 mei 2022

Presentatie haalbaarheidsonderzoek en aandachtspunten informatieavond

Voltooid
Voltooid

13 oktober 2022

Besluit woningbouw 't Slath door de gemeenteraad

Voltooid
Voltooid

2023

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek uitwerken

Todo
Todo

april - september 2024

Vervolg participatiebijeenkomst landschappelijk ontwerp en wijziging van het omgevingsplan

Todo
Todo

oktober - december 2024

Besluit over de ontwerpwijziging van het omgevingsplan door het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door inzagetermijn

Todo
Todo

januari - maart 2025

Besluit over de wijziging van het omgevingsplan door de gemeenteraad

Nieuwsbrief

We versturen geregeld een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen dit project. U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden.

Nieuwsbrief 't Slath nummer 1 - juni 2024

Aanmelden nieuwsbrief Woningbouw 't Slath