Opvang en huisvesting Oekraïense vluchtelingen

Algemeen

Door de onrustige situatie in de wereld hebben we in Nederland te maken met een toenemende stroom vluchtelingen. Gemeenten zijn verplicht om vluchtelingen op te vangen. Ook in Epe moeten en willen we deze mensen een veilig dak boven hun hoofd bieden. We zijn al enige tijd op zoek naar passende locaties daarvoor. Voor de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen is er al een aantal locaties in gebruik. Maar we moeten uitbreiden naar meer beschikbare plekken.

Voornemen locatie 't Hertenhof in Vaassen

De eigenaar van de voormalige camping ’t Hertenhof heeft aan de gemeente laten weten open te staan voor vluchtelingenopvang op die locatie. In de lastige puzzel om plekken te vinden voor de opvang, zijn we blij met het aanbod van de eigenaar van het terrein. Het college van burgemeester en wethouders wil hier dan ook graag gebruik van gaan maken.

Waar het om gaat

  • Op de locatie Ankerweg 1 (voormalige camping ’t Hertenhof) willen wij zo'n 35 chalets huren om daarin ongeveer 125 Oekraïners op te vangen.
  • Het gaat om tijdelijke bewoning.
  • De recreatieve bestemming van de locatie blijft ongewijzigd. Voor de tijdelijke huisvesting wordt een ontheffing aangevraagd.
  • We huren het zo lang als nodig voor een periode van maximaal 5 jaar. 
  • Verschillende maatschappelijke partners in de gemeente bieden ondersteuning aan de Oekraïners om wegwijs te worden in de gemeente Epe en in Nederland, de taal te leren en werk te vinden. Kinderen kunnen naar school.
  • Er komt beheer op deze locatie.
  • De voormalige camping is door de gemeente gesloten omdat de situatie (met betrekking tot elektra- en gasaansluitingen) onveilig was. Op dit moment is het terrein daarom ook afgezet met hekken.
  • De nieuwe eigenaar zal het terrein opknappen, nieuwe chalets plaatsen en zorgen dat alles aan de voorschriften voldoet.
  • Het gaat hier niet om de komst van een AZC. De mensen die in de chalets komen, wonen daar zelfstandig.
Kaart nieuwe situatie 't Hertenhof
Kaart van de nieuwe situatie op de locatie Ankerweg 1 (voormalige camping 't Hertenhof).

Proces en planning

Het college wil bovenstaand plan uitvoeren. Dit voornemen maakt het college officieel bekend in de regionale afstemming over de opvang van vluchtelingen. Daarna zal het college de huurovereenkomst aangaan en kan de eigenaar aan de slag met de locatie. Daarvoor moeten verschillende procedures doorlopen worden, zoals het aanvragen van de juiste vergunningen en ontheffingen.

Zodra we meer inzicht hebben in de planning, passen we deze informatie aan.

Op de hoogte blijven

Zodra er meer bekend is over dit plan, passen we de informatie op deze pagina aan. 

Iryna is gevlucht uit Oekraïne