Noodopvang asielzoekers Fletcher Hotel

Algemeen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil maximaal 276 asielzoekers in het Fletcher Hotel Epe-Zwolle aan de Dellenweg 115 in Epe opvangen. Het gaat om noodopvang voor minimaal een half jaar.

Vergunning en start noodopvang

De noodopvang is op donderdag 21 maart gestart. De vergunning hiervoor is op woensdag 20 maart verleend.

Waarom noodopvang

De druk op de asielzoekersopvang is ontzettend hoog. Het COA heeft per direct extra opvanglocaties nodig om de doorstroom vanuit Ter Apel te bevorderen. Het COA wilde in Fletcher Hotel Epe-Zwolle daarom een noodopvang voor asielzoekers starten. Gezien de nood en de wettelijke taak om als gemeenten een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers, heeft het college medewerking verleend aan de noodopvang. Daarbij stelt het college enkele voorwaarden.

Veiligheid

Veel mensen maken zich zorgen om hun veiligheid. De gemeente heeft daar aandacht voor. Wij hebben de inzet van onze boa's opgeschaald om meer toezicht te houden in de omgeving van het hotel. Daarnaast hebben we H.B.V. Beveiliging opdracht gegeven om dagelijks extra surveillance te doen in de omgeving van het hotel. Op de opvanglocatie en het terrein dat erbij hoort zet COA beveiliging in. Wij kijken nog naar de verkeerssituatie en veiligheid op en langs de weg en de verschillende suggesties die we ontvangen hebben om de situatie aan te passen.

Helpen en vrijwilligerswerk

Wilt u een bijdrage leveren aan een warm welkom voor de toekomstige bewoners? Hebt u goede ideeën voor activiteiten die u in samenspraak met het COA wilt organiseren voor deze mensen? Het COA hoort het graag. U kunt daarvoor contact opnemen door te mailen naar epe@coa.nl.

Vragen en antwoorden

We hebben een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen en antwoorden.

Nadeelcompensatie

Hebt u vragen over mogelijke overlast door de komst van een asielzoekerscentrum in uw buurt, bekijk de voorwaarden voor het aanvragen van nadeelcompensatie.

Contact

Hebt u vragen aan het COA (bijvoorbeeld over de opvang zelf en de locatie) stel ze dan via epe@coa.nl. U hebt dan contact met de locatie in Epe. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de locatie door te bellen naar 06 21 83 25 53.

Hebt u vragen aan de gemeente (bijvoorbeeld over veiligheid of de openbare ruimte), stel ze dan via noodopvang@epe.nl.

Tijdlijn

Tijdlijn noodopvang asielzoekers Fletcher Hotel

Donderdag 29 februari

Eerste contact Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - Fletcher over mogelijke inzet hotel Epe-Zwolle voor noodopvang

Vrijdag 1 maart einde middag

Verzoek Commissaris van de Koning Gelderland aan burgemeester om medewerking te verlenen aan noodopvang asielzoekers in Fletcher Hotel Epe-Zwolle

Maandag 4 maart

Eerste contact COA - gemeente over noodopvang en urgentie

Dinsdag 5 maart

Besluit college om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan noodopvang

Woensdag 6 maart

Gemeenteraad geïnformeerd 
Omwonenden geïnformeerd (straal 1 kilometer vanaf locatie)
Berichtgeving via website en (social) media

Maandag 11 maart

Informatieavond inwoners

Woensdag 13 maart

Vergunningaanvraag COA compleet

Woensdag 20 maart 

Vergunning verleend

Donderdag 21 maart

Start noodopvang