Melding doen

Algemeen

U kunt verschillende dingen bij de gemeente melden. De gemeente beoordeelt of er iets moet gebeuren. Het verschilt per melding of u deze anoniem kunt doen. Als u een melding doet met uw gegevens, houden we u op de hoogte van de melding via MijnEpe. U wordt niet op de hoogte gehouden als u anoniem een melding doet.

Melding openbare ruimte

Als er iets kapot is of u ergens overlast door heeft, doet u een melding openbare ruimte. U kunt beschadigde bestrating melden, een verstopping in het riool melden of een nest van een eikenprocessierups in een boom van de gemeente melden bijvoorbeeld. We doen ons best om de melding binnen 2 weken op te lossen.

Als er een gevaarlijke situatie is, kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente via 14 0578 en buiten kantooruren met het storingsnummer (0578) 678 897. Dit doet u bijvoorbeeld als er een losse putdeksel of omgevallen boom is. U belt ook het storingsnummer als u in het buitengebied woont en er een storing is in de drukriolering. Dit is het geval als het rode lampje van het groene kastje van de riolering brandt.

Melding openbare ruimte met uw gegevens of anoniem 

Kapotte straatverlichting melden

Straatverlichting die het niet doet, geeft u online door op een kaart van het Nederlands Licht Instituut.

Gevonden of verloren voorwerp melden

Als u een voorwerp hebt gevonden of bent verloren, kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente maakt een lijst van gevonden voorwerpen. Als u een voorwerp verloren bent, kunt u in de lijst met gevonden voorwerpen kijken of uw voorwerp ertussen staat en contact opnemen met de gemeente. U kunt een melding doen bij de gemeente als uw verloren voorwerp niet in de lijst staat.

Gevonden of verloren voorwerp melden met uw gegevens of anoniem

Overtreding van regels melden

U kunt de gemeente laten weten dat u denkt dat er regels worden overtreden. Bijvoorbeeld als iemand een illegale schuur bouwt, fout parkeert of geluidoverlast veroorzaakt. U beschrijft in de melding de aard en omvang van de mogelijke overtreding(en). U kunt anoniem een overtreding melden of u kunt uw contactgegevens doorgeven. Als u anoniem een melding doet, krijgt u geen terugkoppeling.

Een overtreding van regels melden

U doet pas een handhavingsverzoek als u wilt dat de gemeente een officieel besluit neemt over regels die worden overtreden, waarmee u bijvoorbeeld naar de rechter kunt stappen. Uw verzoek wordt alleen behandeld als de gemeente zeker weet dat de regels zijn overtreden en als u rechtstreeks belang heeft bij de handhaving van de regels. Om dit te controleren kunt u een handhavingsverzoek niet anoniem doen en worden uw gegevens bekendgemaakt aan de overtreder. De gemeente moet binnen 8 weken een besluit nemen op uw verzoek. Deze periode kan worden verlengd. Nadat de gemeente een overtreding heeft vastgesteld, voeren we een legaliseringsonderzoek. Als de overtreding gelegaliseerd wordt, mag ermee doorgegaan worden. Als de overtreding niet gelegaliseerd wordt, moet deze worden beĆ«indigd (vrijwillig of onder bestuursdwang).

Overlast door jeugd melden

Als u vaak overlast ervaart door jeugd, kunt u dit bij de gemeente melden.

Overlast door jeugd melden met uw gegevens of anoniem

Discriminatie melden

Iedere inwoner van gemeente Epe verdient een gelijke behandeling en gelijke kansen. Zonder te letten op opleiding, herkomst, seksuele voorkeur, gender of sekse, geloofsovertuiging of beperking. 

Hebt u of iemand uit uw omgeving wel eens met discriminatie te maken? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt discriminatie.

Problemen verhuurders

Als huurder of woningzoekende kunt u ongewenste gedrag melden.

Problemen verhuurders melden

Verward gedrag melden

Als u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving die verward gedrag laat zien, kunt u terecht bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. U krijgt telefonisch advies van professionals. Als advies niet voldoende is, wordt er naar een andere oplossing gekeken.

Het meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via telefoonnummer 088 933 55 00.

Aziatische hoornaar

Een Aziatische hoornaar is een invasieve exoot. Dat betekent dat de Europese Unie heeft afgesproken dat verspreiding van deze hoornaar zoveel mogelijk voorkomen moet worden. De hoornaar is schadelijk voor honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten. 

Denkt u dat u een Aziatische hoornaar hebt gezien, meld dit dan bij Bijenhoudersvereniging De Imme. U leest op deze website ook hoe u de Aziatische hoornaar herkent.