Budgetadvies en schuldhulpverlening

 • Wat is het?

  • Iedereen kan om welke reden dan ook in financiële problemen terecht komen.
  • Komt u er zelf niet meer (helemaal) uit? Of wilt u de situatie liever samen met iemand anders oplossen? Dan kunnen wij u wellicht helpen met budgetadvies of schuldhulpverlening.
  • Bent u zelfstandige ondernemer en wilt u in aanmerking komen voor advies en ondersteuning van de stichting Over rood, dan kunt u een mail sturen naar schuldhulpverlening@epe.nl.
  • Bent u bewindvoerder? U kunt dan een melding voor uw cliënt aanmaken met eHerkenning. 

  Melding budgetadvies en schuldhulpverlening doen (met DigiD)

  Melding budgetadvies door bewindvoerder (met eHerkenning)

 • Hoe werkt het?

  De gemeente Epe helpt een grote groep mensen met budgetadvies en schuldhulpverlening. Als u elke maand weer geld te kort komt en u uw rekeningen niet meer kunt betalen, geven wij u graag advies. We bekijken uw inkomsten en uitgaven en zoeken samen naar een passende manier om te zorgen dat u weer geld gaat overhouden aan het einde van de maand.

  Schuldhulpverlening

  Heeft u al (veel) schulden en weet u niet hoe u hier uit moet komen? Naast budgetadvies bieden wij ook schuldhulpverlening. Wij helpen u dan om regelingen te treffen met uw schuldeisers, zodat uw schuld niet steeds groter wordt. Het uiteindelijke doel van onze hulp is ervoor te zorgen dat u weer grip krijgt op uw financiële zaken. Hiervoor werken wij waar nodig ook samen met hulpverlenende instanties.

  U kunt in aanmerking komen voor deze diensten als u een inwoner bent van de gemeente Epe en:

  1. (steeds meer) problemen heeft om uw rekeningen te betalen of als er al schulden en betalingsachterstanden zijn
  2. gemotiveerd bent om uw financiële problemen op te lossen
  3. advies nodig heeft, omdat u het moeilijk vindt om rond te komen en er zelf niet uitkomt

  Samenwerking met andere partijen

  Soms is er extra ondersteuning of hulpverlening nodig. Hiervoor werkt de gemeente onder andere samen met de gemeente Apeldoorn (Stadsbank) en het Algemeen Maatschappelijk Werk van Vérian. 

  Wat verwachten wij van u?

  Onze dienstverlening is niet vrijblijvend. Als wij u helpen met budgetadvies en/of schuldhulpverlening maken we heldere afspraken over wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een afsprakenformulier. Als u de afspraken niet nakomt, kan de hulpverlening worden beëindigd. 

  Wat doet de gemeente niet?

  Wij helpen u graag met advies en kunnen contact voor u opnemen met uw schuldeisers. Maar wij lenen u geen geld en nemen ook géén beslissingen over uw inkomsten en uitgaven. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw geldzaken.

 • Wat moet ik doen?

  • Als u uw schulden niet meer zelf kunt oplossen,is het verstandig dat u zo snel mogelijk een afspraak maakt met een medewerker van de gemeente.
  • Ook als u graag budgetadvies wilt omdat u elke maand geld tekort komt, kunt u een afspraak maken. Betalingsproblemen verdwijnen immers niet vanzelf. Sterker nog: als u niets doet, worden de achterstanden alleen maar groter. Misschien gaat u het ene gat met het andere vullen of geld lenen bij familie of vrienden. Hoe eerder u professionele hulp zoekt, hoe groter de kans op een oplossing.
  • Na uw aanmelding nodigen wij u binnen 14 dagen uit voor een gesprek. Heeft u dreigende problemen door uw schulden, zoals afsluiting van gas en elektriciteit of ontruiming van uw woning? Dan is het mogelijk om een spoedafspraak te maken. Geef dit dan aan bij uw aanmelding.

  Neem contact op met de gemeente

  Hoe gaat het verder?

  In het eerste gesprek brengen wij uw financiële situatie in kaart. De medewerker bekijkt samen met u uw (eventuele) schulden, inkomsten, vermogen, vaste lasten en de oorzaak van uw problemen. Soms is één adviesgesprek waarin u tips krijgt al voldoende om weer grip op uw financiële situatie te krijgen. Als de problemen echter ingewikkelder zijn, maken we vervolgafspraken met u. In eerste instantie kijken we dan samen hoe we ervoor kunnen zorgen dat uw financiële problemen niet nog erger worden. We maken een plan, zodat u uw vaste lasten weer kunt betalen en hoe de schulden niet verder op hoeven te lopen. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om aanvullend inkomen te krijgen (zoals huur- of zorgtoeslag, bijzondere bijstand) of om kosten te besparen.

  Uiteindelijk gaan we voor een oplossing die er niet alleen voor zorgt dat uw financiële problemen worden opgelost, maar dat u ook niet opnieuw in de problemen komt.

 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  Heeft u een afspraak met een medewerker van Budgetadvies en schuldhulpverlening? Neem dan het volgende mee naar uw afspraak:

  1. identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  2. bewijs van de burgerservicenummers van u en eventueel uw partner
  3. persoonsgegevens van alle gezinsleden (naam, leeftijd en burgerlijke staat)
  4. een volledig ingevuld en ondertekend inventarisatieformulier, met de benodigde bewijsstukken
  5. bewijzen van uw inkomen en vermogen over de laatste drie maanden, ook van alle gezinsleden (salaris/uitkeringsspecificaties, bankafschriften, toekenning huurtoeslag, toekenning kinderbijslag, arbeidscontracten, alimentatie, enzovoort)
  6. bewijzen van de schulden van alle gezinsleden (zoals contracten, rekeningen, brieven van deurwaarders en incassobureaus)
  7. gegevens over andere hulpverlenende instanties
 • Wat kost het?

  Er zijn geen kosten verbonden aan budgetadvies en schuldhulpverlening van de gemeente.

 • Hoe lang duurt het?

  Budgetadvies en schuldhulpverlening zijn maatwerk. Elk mens is anders en de financiële problemen verschillen per persoon. Per situatie verschilt de oplossing en daarmee ook de duur van het traject.

 • Aanvullende informatie

  Wilt u zelf proberen een oplossing te zoeken voor uw financiële problemen?

  Via onderstaande websites kunt u informatie vinden over alles wat met schulden te maken heeft, zoals tips over 'rondkomen' en 'veel gestelde vragen':

Pagina opties