Hulp bij geldzorgen voor ondernemers

Als ondernemer in de gemeente Epe kunt u op verschillende manieren hulp krijgen bij uw geldzaken.

Nederlandse Schuldhulproute (NSR)

Via de website Geldfit Zakelijk van NSR kunt u inzicht krijgen in uw financiële situatie. Als u liever belt, kunt u gratis telefoonnummer 0800 8115 gebruiken om een medewerker te spreken die met u meedenkt en u verwijst als dat nodig is. 

Via de link gaat u naar Geldfit.nl. U beantwoordt een aantal vragen en krijgt dan een persoonlijk advies met een overzicht van hulp die beschikbaar is in de gemeente. Dit kan anoniem.

Hulp bij geldzorgen

Instanties die u kunnen helpen

  • Gemeente Apeldoorn adviseert, begeleidt en ondersteunt als u een bedrijf wilt starten of stoppen. Daarnaast biedt gemeente Apeldoorn schuldhulpverlening in opdracht van de gemeente Epe wanneer uw onderneming ernstige financiële problemen heeft. De adviseurs zoeken samen met u naar oplossingen en begeleiden u bij het afhandelen van de schulden. U kunt een telefonische afspraak inplannen om te bespreken welke ondersteuning bij uw vraag past via telefoonnummer 14 055 (keuze 1).
  • Stichting Over Rood ondersteunt en begeleidt zelfstandig ondernemers bij het maken van een doorstart, geldzorgen, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar. Gemeente Epe heeft een overeenkomst met Over Rood. U kunt bellen (085 040 84 14) of een e-mail sturen (apeldoorn@overrood.nl) voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het begeleidingstraject bij Over Rood is gratis. 
  • Moedige Dialoog Epe strijdt tegen armoede en schulden via een brede samenwerking met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, bedrijven en de overheid. Bij het Servicepunt kunnen ondernemers, inwoners, werkgevers en werknemers terecht met hun vragen over financiën en juridische zaken. Het Servicepunt is te bereiken via 0578 67 67 67 of servicepunt@koppelswoe.nl.
  • Stichting Ondernemersklankbord (OKB) ondersteunt ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters, begeleiding van ondernemers die willen groeien of ondernemers die failliet dreigen te gaan. Adviseurs van het OKB zetten onafhankelijk hun kennis en ervaring uit het bedrijfsleven in. Het OKB biedt ondernemers tijdelijk een gratis adviestraject. U kunt telefonisch vrijblijvend uw vragen stellen aan het regioteam via 070 349 060 0.

Regelingen speciaal voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering)

Als u tijdelijk onvoldoende inkomen hebt uit uw eigen bedrijf om in uw levensonderhoud te voorzien, dan hebt u misschien recht op een Bbz-uitkering (Besluit bijstandsuitkering zelfstandigen).

Deze regeling is er om ondernemers bij te staan en biedt inkomensondersteuning en/of een kredietmogelijkheid. De ondersteuning hangt af van uw inkomen en vermogen. En van het perspectief van uw bedrijf. Er zijn 2 soorten van bijstand:

  • Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal). Dit kan een uitkomst zijn in de situatie dat u behoefte hebt aan bedrijfskapitaal terwijl de bank geen lening wil verstrekken (er geldt een maximum van € 196.381,-).
  • Een tijdelijke aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. In tijden van ziekte, maar ook als uw bedrijf noodgedwongen moet stoppen kunt u, voor de periode die voor een zorgvuldige bedrijfsbeëindiging nodig is, een periodieke Bbz-uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Zo hebt u tijd om de periode tot bedrijfsbeëindiging te overbruggen. Bij hoge uitzondering kunnen wij de periode met een jaar verlengen. De uitkering is een renteloze geldlening. Aan de hand van het boekhoudrapport en de aangifte inkomstenbelasting wordt gekeken naar het behaalde inkomen en uw vermogen. Vervolgens bepalen we of u de uitkering terug moet betalen. Ook gevestigde ondernemers met een levensvatbaar bedrijf met tijdelijke financiële problemen kunnen in aanmerking komen voor een van de regelingen binnen het Bbz. Dit geldt ook voor gevestigde ondernemers van 55+ die willen doorgaan tot het pensioen, maar een bedrijf hebben dat niet meer levensvatbaar is. Gemeente Apeldoorn voert deze regelingen uit voor de gemeente Epe. Via de website kunt u een vrijblijvend informatief gesprek aanvragen, dat op locatie in Apeldoorn, thuis of op uw bedrijfslocatie kan plaatsvinden.

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)

Als u zelfstandig ondernemer bent van 55 jaar of ouder en met uw bedrijf moet stoppen, omdat er onvoldoende inkomsten zijn, dan komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U vraagt deze uitkering aan vóórdat u met uw bedrijf stopt. Ook deze regeling voert gemeente Apeldoorn uit voor de gemeente Epe. Meer informatie vindt u op de website van Gemeente Apeldoorn.