Erfgoedcommissie

Algemeen

De Erfgoedcommissie bestaat uit een voorzitter, 4 leden en een adviseur van het Gelders Genootschap. De commissie is voor 4 jaar benoemd door het college. De Erfgoedcommissie vergadert eenmaal per 6 weken op donderdagmiddag. De vergaderingen van de Erfgoedcommissie zijn openbaar.

Wat u moet weten

De Erfgoedcommissie heeft de volgende taken:

 • het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over monumentenzorg, cultuurhistorie, historisch landschap en archeologie
 • inwoners adviseren bij verbouwplannen voor gemeentelijke monumenten
 • als overlegpartner optreden voor de gemeente bij de totstandkoming van bestemmingsplannen
 • het college adviseren over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten
 • het college adviseren over aanvragen omgevingsvergunning voor monumenten

Hoe het werkt

Vergaderschema Erfgoedcommissie 2023 (onder voorbehoud)

 • 12 april 2023, start 15.30 uur
 • 01 juni 2023, start 15.30 uur
 • 13 juli 2023, start 15.30 uur
 • 24 augustus 2023, start 15.30 uur
 • 28 september 2023, start 15.30 uur
 • 02 november 2023, start 15.30 uur
 • 14 december 2023, start 15.30 uur

Locatie: gemeentehuis Epe

U kunt bij een vergadering aanwezig zijn, bijvoorbeeld als u advies nodig hebt over uw plan om een monument te verbouwen of verduurzamen. Als u een vergadering van de Erfgoedcommissie wilt bijwonen kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gemeente@epe.nl. Of door te bellen met telefoonnummer 14 0578

Erfgoedcommissie 2023
De commissie bestaat uit dhr. H. van Dord (voorzitter), dhr. M. Wispelwey (archeoloog), mw. B. Overbeek, dhr. M. Kruidenier (architectuurhistoricus), dhr. A. Marcelis (landschapsarchitect) en dhr. M. van Bleek (adviseur cultuurhistorie).