Erfgoedcommissie

Algemeen

De Erfgoedcommissie bestaat uit een voorzitter, 4 leden en een adviseur van het Gelders Genootschap. De commissie is voor 4 jaar benoemd door het college. De Erfgoedcommissie vergadert een keer in de 6 weken op donderdagmiddag. De vergaderingen van de Erfgoedcommissie zijn openbaar.

Commissie Omgevingskwaliteit

Per 1 januari 2024 zijn de Erfgoedcommissie en de Welstandscommissie opgegaan in de Commissie Omgevingskwaliteit. Deze commissie toetst bouwplannen aan de welstandseisen en adviseert het college over erfgoed (monumenten, cultuurhistorie, historisch landschap en archeologie) in de gemeente Epe.

Wat de Erfgoedcommissie doet

De Erfgoedcommissie heeft de volgende taken:

  • Het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over monumentenzorg, cultuurhistorie, historisch landschap en archeologie.
  • Inwoners adviseren bij verbouwplannen voor gemeentelijke monumenten.
  • Als overlegpartner optreden voor de gemeente bij de totstandkoming van bestemmingsplannen.
  • Het college adviseren over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten.
  • Het college adviseren over het aanvragen van een omgevingsvergunning voor monumenten.