Meldingen, klachten en bezwaren

Iets kapot of niet in orde?

Er is iets stuk | overlast | zwerfafval | pleinen | wegen | parken | speeltuinen | sportvelden | riolering | eikenprocessierups.

Naar melding doen

Overlast jeugd

Icon

Heeft u overlast van jeugd of jeugdgroepen?

Naar Melding overlast jeugd

Bezwaar

Icon

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u in bepaalde gevallen een bezwaarschrift indienen.

Naar bezwaar

Straatverlichting kapot?

Icon

Storing aan straatverlichting (openbare verlichting) kunt u online doorgeven op een kaart. U gaat naar de website van Nederlands Licht Instituut.

Storing straatverlichting doorgeven

Verloren of gevonden

Heeft u een voorwerp gevonden of verloren?

Naar Verloren of gevonden voorwerpen

Handhavingsverzoek

Als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd kunt u de gemeente vragen om te handhaven met een handhavingsverzoek.

Naar handhavingsverzoek doen

Verhuizing doorgeven

Icon

Gaat u verhuizen naar of binnen de gemeente Epe? Dan moet u dit bij de gemeente melden.

Naar verhuizing doorgeven

Klachten

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Naar klacht indienen

Pagina opties