Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u meestal bezwaar maken. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken over een vergunning die u niet heeft gekregen of een verkeersbesluit over uw straat. De gemeente vermeldt bij besluiten of u bezwaar kunt maken. U moet binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken (vanaf de dag nadat het besluit verstuurd of gepubliceerd is). 

Wat u moet weten

Bezwaar indienen

De gemeente raadt u aan advies te vragen voordat u bezwaar maakt, bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

In uw bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit
  • een ondertekening als u het bezwaarschrift per post of per e-mail indient

Als u zonder onderbouwing bezwaar maakt, krijgt u een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen.

Behandeling van een bezwaar

Nadat u uw bezwaar heeft ingediend proberen we tot een oplossing te komen in een informeel gesprek. Als het niet lukt om in een informeel gesprek een oplossing te vinden, nodigt de commissie voor Bezwaarschriften u uit voor een hoorzitting. In de hoorzitting kunt u uw bezwaar toelichten en licht er iemand namens het college of de burgemeester het besluit toe. U bent niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn, maar we stellen het op prijs als u zich afmeldt. Als u wilt kunt u iemand meenemen die u bijstaat, bijvoorbeeld een familielid, kennis of rechtsbijstandsverlener. Als deze persoon namens u het woord doet, moet die persoon een schriftelijke volmacht laten zien. 

De gemeente neemt binnen 12 weken een beslissing op uw bezwaar. Deze periode gaat in ná de 6 weken waarin u bezwaar kon maken. Als dat niet lukt wordt dit met 6 weken verlengd. De gemeente stuurt de beslissing naar u op.

Niet op tijd een beslissing

Als u niet op tijd een beslissing op uw bezwaar ontvangt, kunt u de gemeente 'in gebreke stellen'. U kunt de gemeente in gebreke stellen als persoon of als bedrijf.

Het besluit nog niet uitvoeren

Misschien wilt u niet dat het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt al uitgevoerd wordt. Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland een 'voorlopige voorziening' aanvragen, ook wel een schorsing genoemd. Dit kost geld. De rechtbank laat u weten hoe veel geld dit kost. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u sturen naar Team Bestuursrecht van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, via Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.