Nevenfuncties raad

Om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen zijn raadsleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken. Dit zijn alle functies die een raadslid naast het raadslidmaatschap vervult. Hier vindt u een lijst met alle functies die de raadsleden naast hun raadslidmaatschap hebben.

Naam Fractie Openbare betrekking Nevenfunctie
Nevenfuncties raadsleden 2018-2022
Mevrouw D. Oosterhof-Pieters Nieuwe Lijn Jurylid vrijwilligersprijs
De heer A. Vos Nieuwe Lijn Penningmeester stichting Vrienden van Cavente | Vrijwilliger Cavente
De heer R. de Vries Nieuwe Lijn Eigenaar Inbetween Politiek en Bestuur. Associate Partner bij de Transitium Groep Hoevelaken Voorzitter Rekenkamer gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten | Vicevoorzitter Schaapskudde Epe - Heerde | Lid Raad van Toezicht KleinGeluk, zorgorganisatie te Apeldoorn | Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid KleinGeluk, zorgorganisatie te Apeldoorn | Lid bestuur VNG Gelderland.
Mevrouw G.W.M. van de Schepop-Bourgonje Nieuwe Lijn Penningmeester Kerstmarktcommissie, Vaassen
De heer K. Aldemir Nieuwe Lijn Lid Centrale cliëntraad (CCR) bij zorggroep Solis te Deventer | Vrijwilliger Vluchtelingenwerk
De heer M.P. Wiersinga Nieuwe Lijn Mede-eigenaar Aurelius Trading BV /
Aurelius Wijnen
Mevrouw drs. B.M. Hendriks CDA Werkzaam bij de provincie Overijssel Vrijwilliger bij Scouting Nederland
De heer Z. van der Weerd CDA Zorgboer Grote Kerk Epe jeugdwerk | De vier musketiers Oene | Klompenpad Oene | Toeristenpunt Epe | Bestuur Kerstmarkt Oene
Mevrouw H. van den Esschert CDA Teamhoofd de Passerel
De heer A.H. Oortgiesen CDA Freelance consultant Vrijwilliger Regio '72
De heer R.T. Jager VVD Voorzitter stichting Begrafeniskoets | Lid van regiobestuur van de VVD (regio Oost), portefeuille campagne en communicatie.
Mevrouw mr. E. de Vries VVD Bestuurslid Stichting HAPS Apeldoorn
De heer H. Boon SGP/CU Docent en decaan Fruytier S.G. te Apeldoorn. Docent Hoornbeeck College te Apeldoorn
De heer W. van den Berg SGP/CU Eigenaar dierenpension Shanai
De heer F. de Ruiter SGP/CU Eigenaar / directeur Bouwkundig adviesbureau De Ruiter & Partners
Vastgoedbeheer
De heer H.P. de Goede D66 Docent, trainer, coach Landstede Bestuur van Basketball All Stars Epe (BASE) | Penningmeester Samen voor Ouderen Epe | Lid coöperatie Denksterk | lid Raad van Commissarissen VvE Eper Veste | Vice voorzitter Ondernemingsraad SOBD Landstedegroep
Mevrouw ing. A.H.M. van Loon D66 Eigenaar De Bomenconsulent: bezoldigd Adviseur Bomenstichting | MTB-trainer HDKS | Kerngroeplid vereniging Ons Mooi Epe | Lid bijenstalcommissie De Imme
Mevrouw W. Baltus GroenLinks Docent Scheikunde RSG NO-Veluwe
De heer J.W. van den Baan GroenLinks Pakketbezorger DHL Buurtverbinder Buurtmaken.nl
Mevrouw H.R. Boer-Bruin PvdA Plaatsvervangend voorzitter en stamboeksecretaris Appaloosa Stamboek | Afgevaardigde in de Koepel Fokkerij Paarden.
De heer G.J.J. van Limburg Gemeente-belangen Directeur G.J.J. van Limburg Holding B.V.
De heer R.R. van der Vlies Dorpspartij Voormalig regiomanager Koninklijke Nederlandse jagersvereniging Lid ledenraad omroep WNL
De heer J.W. Vos Epe Liberaal Manager Commercie Harmony

Pagina opties