Vera Griep - Pont

Vera Griep
Raadslid Gemeentebelangen Epe

Nevenfuncties:

  • coördinator Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Kaffee Epe (onbetaald)
  • buurtverbinder Zuuk (onbetaald)
  • klankbordgroep Raad Sociaal Domein (onbetaald)