Joop van Nuijs

Joop van Nuijs
Fractievoorzitter PvdA

Nevenfuncties:

  • voorzitter Partij van de Arbeid gemeente Epe (onbetaald)