Frans de Ruiter

Frans de Ruiter
Raadslid SGP - ChristenUnie

Nevenfuncties:

  • directeur De Ruiter & Partners Vastgoedbeheer (betaald)
  • adviseur beheercommissie voorzieningencluster 't Veense Hart (betaald)