Woningbouw Kerkenland

Algemeen

Gemeente Epe is van plan om in Kerkenland ongeveer 160 tot 170 woningen te laten ontwikkelen. Dit doen we samen met ontwikkelbedrijven Bemog en Explorius. Het gebied waar de woningen komen, bevindt zich ten noordoosten van Vaassen. Het ligt tussen de Laan van Fasna, de Pastoorsweg en de wijk Heggerenk.

Wat u moet weten

Woningbouw Kerkenland
Luchtfoto van het gebied Kerkenland

Waar we rekening mee houden

We houden rekening met het landschap, het milieu en de toegankelijkheid van het gebied. Daarom is er veel aandacht voor de samenwerking met ontwikkelaars en andere betrokkenen. Een ander belangrijk onderdeel is betaalbare woningbouw.

  • Water en landschap zijn leidend in de ontwikkeling van Kerkenland. De opvang en buffering (tijdelijk opslaan) van water zijn een belangrijk onderdeel bij het maken van de plannen.
  • We besteden speciale aandacht aan het type landschap, het reliĆ«f en de historische waarden van het landschap. De locatie is te herkennen aan de open uitstraling van het enkenlandschap, de groenstructuur van de Baronnenlijn en het Sprengenlandschap ten zuiden ervan.
  • Het gebied richten we zo in dat de natuurlijke schoonheid zo goed mogelijk wordt benut. We gaan directe paden aanleggen voor fietsers en wandelaars. Deze leiden naar de voorzieningen in het centrum.
  • Betaalbare woningbouw is een belangrijk onderwerp. Hierbij is de Woonagenda leidend, net als voor andere woningbouwprojecten in de gemeente. We willen dat 75% van de woningbouw betaalbaar wordt.

Samen met de buurt en woningzoekenden

Om tot een volledig plan voor Kerkenland te komen, werken we vanaf het begin samen met buurtbewoners, woningzoekenden en andere betrokkenen. Op woensdag 9 mei 2023 vond de eerste participatieavond plaats. Tijdens deze avond werd een presentatie gegeven over de locatie Kerkenland. We spraken samen over verschillende thema's. Over wat de kenmerken en de kwaliteiten van de locatie zijn bijvoorbeeld. Maar ook over wat er speelt en leeft en waarmee en met wie we rekening moeten houden. Deze informatie gebruiken we voor het uitwerken van de visie voor het gebied en de verdere ontwikkeling.

Planning

Planning Kerkenland

Voltooid
Voltooid

9 mei 2023

Eerste participatieavond

Todo
Todo

maart/april 2024

Opzet visiedocument door de gemeente

Todo
Todo

2024 - tweede kwartaal

Tweede participatieavond met presentatie en bespreking van het visiedocument met stedenbouwkundige uitgangspunten

Todo
Todo

2024 - derde kwartaal

Opzet concept stedenbouwkundig plan

Todo
Todo

2024 - derde/vierde kwartaal

Derde participatieavond met presentatie concept stedenbouwkundig plan