Uitbreiding bedrijventerrein Eekterveld

Algemeen

In de gemeente Epe zijn 2 bedrijventerreinen: Kweekweg in Epe en Eekterveld in Vaassen. De gemeente is bezig met een uitbreiding van het bedrijventerrein Eekterveld in Vaassen.

Wat u moet weten

Op 27 maart 2024 is het bestemmingsplan Eekterveld IV, en het uitgiftebeleid dat daarbij hoort, vastgesteld in de raad. Het plan heeft daarna 6 weken ter inzage gelegen. Hier werd 1 bezwaar op ingediend. Daarom wordt de uitgifte van de kavels helaas uitgesteld.

Zodra er meer bekend is over het proces en de planning, delen wij dit op deze pagina. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de accountmanager bedrijven.