Uitbreiding bedrijventerrein Eekterveld

Algemeen

In de gemeente Epe zijn er twee bedrijventerreinen: Kweekweg in Epe en Eekterveld in Vaassen. De gemeente is bezig met een uitbreiding van het bedrijventerrein Eekterveld in Vaassen.

Wat u moet weten

De wijziging van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Eekterveld is begin 2023 ter inzage gelegd. De kaart met het verkavelingsplan Eekterveld IV geeft een beeld van het gebied met 12 nieuwe kavels (stukken grond). In 2022 is hiervoor ook een duurzaamheidsplan opgesteld met daarin de ambitie om het terrein zo duurzaam mogelijk in te richten.

We verwachten dat in maart/april 2024 het bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld. Het is de bedoeling dat de kavels na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen worden uitgegeven. Maar dit hangt af van een mogelijke beroepsprocedure bij de Raad van State.

Als het bestemmingsplan vaststaat, wordt op de website gepubliceerd hoe bedrijven zich kunnen inschrijven en waar zij aan moeten voldoen om een stuk grond te kunnen kopen. Deze informatie wordt ook gedeeld via de socialmediakanalen van gemeente Epe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanager bedrijven.